CIRKEVNÝ ZBOR ECAV HLOHOVEC

Biblický verš na pamätný rok 2022 - 400. výročie synody Superintendencie Nitrianskej v Hlohovci:

„Teraz však - znie výrok Hospodinov - vráťte sa ku mne celým srdcom a pôstom, plačom a nárekom! Roztrhnite si srdcia a nie šaty, vráťte sa k Hospodinu, svojmu Bohu, lebo je milostivý a milosrdný, zhovievavý a hojný v milosti, lebo mu je ľúto spôsobiť pohromu. (Joel 2, 12 - 13)

Najbližšie podujatia:

 • 06.12 2022 o 15:00 Modlitbová reťaz rodiny Cirkevného zboru o 15:00
 • 06.12 2022 o 16:00 Adventné večerné Služby Božie v Pastuchove
 • 06.12 2022 o 16:00 Piesne k večerným Službám Božím v 2. adventnom týždni: ...
 • 07.12 2022 o 15:00 Stretnutie konfirmandov prvákov v Hlohovci
 • 07.12 2022 o 15:00 Modlitbová reťaz rodiny Cirkevného zboru o 15:00
 • 07.12 2022 o 17:00 Adventné večerné Služby Božie v Hlohovci
 • 08.12 2022 o 15:00 Adventné večerné Služby Božie v Sasinkove
 • 08.12 2022 o 15:00 Modlitbová reťaz rodiny Cirkevného zboru o 15:00
 • 10.12 2022 o 16:00 Stretnutie mládeže "Eldorado" na fare v Hlohovci
 • 11.12 2022 o 08:30 Služby Božie na 3. adventnú nedeľu v Sasinkove s DB
 • 11.12 2022 o 08:30 Detská besiedka v Sasinkove
 • 11.12 2022 o 08:30 Piesne k Službám Božím na 3. adventnú nedeľu: ...
 • 11.12 2022 o 10:00 Služby Božie na 3. adventnú nedeľu v Pastuchove
 • 11.12 2022 o 11:30 Služby Božie na 3. adventnú nedeľu v Hlohovci
 • 18.12 2022 o 10:30 Detská besiedka v Pastuchove
 • 26.12 2022 o 08:30 Spoveď a Večera Pánova v rámci Služieb Božích v Sasinkove
 • 26.12 2022 o 10:00 Spoveď a Večera Pánova v rámci Služieb Božích v Pastuchove
 • 26.12 2022 o 11:30 Spoveď a Večera Pánova v rámci Služieb Božích v Hlohovci