CIRKEVNÝ ZBOR ECAV HLOHOVEC

Biblický verš na pamätný rok 2019 - 70 rokov od obnovenia CZ ECAV Hlohovec a 30 rokov od úmrtia ThDr. Jána Hanu:
„Neprestajne sa modlite!“ (1 Tes 5, 17)

Najbližšie podujatia:

  • 22.09 2019 o 10:00 Mimoriadny zborový konvent v rámci Služieb Božích na 14. nedeľu po Sv. Trojici v Hlohovci
  • 22.09 2019 o 15:00 Seniorálne vzdelávacie podujatie "Dôstojne až do konca" v Trnave
  • 29.09 2019 o 08:30 Služby Božie na 15. nedeľu po Sv. Trojici v Sasinkove
  • 29.09 2019 o 08:30 Posedenie pri káve a čaji po SB v Sasinkove
  • 29.09 2019 o 10:00 Služby Božie na 15. nedeľu po Sv. Trojici v Hlohovci
  • 29.09 2019 o 11:30 Detská besiedka v Pastuchove
  • 29.09 2019 o 11:30 Služby Božie na 15. nedeľu po Sv. Trojici v Pastuchove s DB
  • 03.11 2019 o 10:00 Celozborové Služby Božie pri 60. výročí posvätenia filiálneho kostola v Pastuchove
  • 17.11 2019 o 10:00 Celozborové Služby Božie pri 70. výročí obnovenia CZ ECAV Hlohovec v Hlohovci. Slávnostný kazateľ: doc. PhDr. Miloš Klátik, PhD., emeritný generálny biskup ECAV, hostia z CZ SEAVC Vojlovica a zborový spevokol Ratolesť z Horných Zeleníc