CIRKEVNÝ ZBOR ECAV HLOHOVEC

Biblické verše na rok 2021:
Lebo kto by si chcel zachrániť život, stratí ho. Kto však stratí svoj život pre mňa a pre evanjelium, zachráni si ho.“ (Mk 8, 35)

Boha treba viac poslúchať ako ľudí! (Sk 5, 29b)

Najbližšie podujatia:

  • 12.09 2021 o 08:30 Služby Božie na 15. nedeľu po Sv. Trojici v Sasinkove
  • 12.09 2021 o 08:30 Piesne k Službám Božím na 15. nedeľu po Sv. Trojici: 403, 270, 563, A 85
  • 12.09 2021 o 10:30 Služby Božie na 15. nedeľu po Sv. Trojici v Pastuchove
  • 12.09 2021 o 14:00 Služby Božie na 15. nedeľu po Sv. Trojici v Hlohovci
  • 12.09 2021 o 15:00 Modlitbová reťaz rodiny Cirkevného zboru o 15:00
  • 13.09 2021 o 15:00 Modlitbová reťaz rodiny Cirkevného zboru o 15:00
  • 14.09 2021 o 15:00 Modlitbová reťaz rodiny Cirkevného zboru o 15:00
  • 26.09 2021 o 10:30 Detská besiedka v Pastuchove
  • 03.10 2021 o 08:30 Detská besiedka v Sasinkove
  • 03.10 2021 o 10:30 Detská besiedka v Hlohovci