CIRKEVNÝ ZBOR ECAV HLOHOVEC

Biblický verš na pamätný rok 2019 - 70 rokov od obnovenia CZ ECAV Hlohovec a 30 rokov od úmrtia ThDr. Jána Hanu:
„Neprestajne sa modlite!“ (1 Tes 5, 17)

Najbližšie podujatia:

 • 08.12 2019 o 08:30 Mimoriadny volebný konvent v Sasinkove
 • 08.12 2019 o 08:30 Služby Božie na 2. adventnú nedeľu v Sasinkove s posedením pri čaji a káve po SB
 • 08.12 2019 o 08:30 Posedenie pri káve a čaji po SB v Sasinkove
 • 08.12 2019 o 10:30 Mimoriadny volebný konvent v Hlohovci
 • 08.12 2019 o 10:30 Mimoriadny volebný konvent v Pastuchove
 • 08.12 2019 o 10:30 Spoveď a Večera Pánova v rámci Služieb Božích v Hlohovci
 • 08.12 2019 o 10:30 Detská besiedka v Pastuchove
 • 08.12 2019 o 10:30 Služby Božie na 2. adventnú nedeľu v Hlohovci s VP
 • 08.12 2019 o 10:30 Služby Božie na 2. adventnú nedeľu v Pastuchove s DB
 • 10.12 2019 o 16:00 Adventné večerné Služby Božie v Hlohovci
 • 11.12 2019 o 16:00 Adventné večerné Služby Božie v Pastuchove
 • 12.12 2019 o 16:00 Adventné večerné Služby Božie v Sasinkove
 • 15.12 2019 o 08:30 Detská besiedka v Sasinkove
 • 15.12 2019 o 10:30 Detská besiedka v Hlohovci
 • 18.12 2019 o 16:00 Stretnutie konfirmandov prvákov
 • 25.12 2019 o 08:30 Spoveď a Večera Pánova v rámci Služieb Božích v Sasinkove
 • 25.12 2019 o 10:30 Spoveď a Večera Pánova v rámci Služieb Božích v Pastuchove