CIRKEVNÝ ZBOR ECAV HLOHOVEC

Biblický verš na rok 2023:

„Preto, keď z milosti máme takúto službu, neochabujeme. Lebo nie sami seba kážeme, ale Krista Ježiša, Pána; a o sebe však (hovoríme) ako o vašich služobníkoch skrze Ježiša. Lebo Boh, ktorý povedal: Nech z temnosti zažiari svetlo! - zažiaril v našich srdciach, aby svietilo poznanie slávy Božej v tvári Kristovej. Tento poklad máme, pravda, v hlinených nádobách, aby sa ukázalo, že tá prenesmierna moc je z Boha, a nie z nás. (2 K 4, 1. 5 - 7)

Najbližšie podujatia:

  • 26.11 2023 o 08:30 Piesne k Službám Božím na nedeľu Večnosti: 188, 233, 203, 685, A 85
  • 26.11 2023 o 10:00 Služby Božie na poslednú nedeľu po Svätej Trojici v Sasinkove
  • 26.11 2023 o 10:00 Služby Božie na poslednú nedeľu po Svätej Trojici v Pastuchove
  • 26.11 2023 o 11:30 Služby Božie na poslednú nedeľu po Svätej Trojici v Hlohovci
  • 27.11 2023 o 15:00 Každodenné modlitbové spoločenstvo počas celého týždňa o 15:00
  • 29.11 2023 o 13:00 Stretnutie konfirmandov prvákov v Pastuchove
  • 29.11 2023 o 15:00 Stretnutie konfirmandov druhákov v Hlohovci
  • 03.12 2023 o 08:30 Spoveď a Večera Pánova v rámci Služieb Božích v Sasinkove
  • 03.12 2023 o 10:00 Spoveď a Večera Pánova v rámci Služieb Božích v Pastuchove
  • 03.12 2023 o 11:30 Spoveď a Večera Pánova v rámci Služieb Božích v Hlohovci