CIRKEVNÝ ZBOR ECAV HLOHOVEC

Biblický verš na rok 2021:
Lebo kto by si chcel zachrániť život, stratí ho. Kto však stratí svoj život pre mňa a pre evanjelium, zachráni si ho.“ (Mk 8, 35)

Najbližšie podujatia:

  • 28.02 2021 o 08:30 Piesne k domácej pobožnosti na 2. pôstnu nedeľu: 85, 113
  • 28.02 2021 o 10:00 Bude pridaná nahrávka domácej pobožnosti na 2. pôstnu nedeľu
  • 28.02 2021 o 15:00 Modlitbová reťaz rodiny Cirkevného zboru o 15:00
  • 01.03 2021 o 15:00 Modlitbová reťaz rodiny Cirkevného zboru o 15:00
  • 02.03 2021 o 15:00 Modlitbová reťaz rodiny Cirkevného zboru o 15:00
  • 10.03 2021 o 16:00 Onlajn stretnutie konfirmandov druhákov