CIRKEVNÝ ZBOR ECAV HLOHOVEC

Biblické verše na rok 2021:
Lebo kto by si chcel zachrániť život, stratí ho. Kto však stratí svoj život pre mňa a pre evanjelium, zachráni si ho.“ (Mk 8, 35)

Boha treba viac poslúchať ako ľudí! (Sk 5, 29b)

Najbližšie podujatia:

 • 20.06 2021 o 08:30 Služby Božie na 3. nedeľu po Sv. Trojici v Sasinkove
 • 20.06 2021 o 08:30 Piesne k Službám Božím na 3. nedeľu po Sv. Trojici: 189, 245, 222, A 58
 • 20.06 2021 o 10:30 Detská besiedka v Pastuchove
 • 20.06 2021 o 10:30 Služby Božie na 3. nedeľu po Sv. Trojici v Hlohovci
 • 20.06 2021 o 10:30 Služby Božie na 3. nedeľu po Sv. Trojici v Pastuchove s DB
 • 20.06 2021 o 15:00 Modlitbová reťaz rodiny Cirkevného zboru o 15:00
 • 21.06 2021 o 15:00 Modlitbová reťaz rodiny Cirkevného zboru o 15:00
 • 22.06 2021 o 15:00 Modlitbová reťaz rodiny Cirkevného zboru o 15:00
 • 27.06 2021 o 08:30 Spoveď a Večera Pánova v rámci Služieb Božích v Sasinkove
 • 27.06 2021 o 08:30 Detská besiedka v Sasinkove
 • 27.06 2021 o 10:30 Spoveď a Večera Pánova v rámci Služieb Božích v Pastuchove