CIRKEVNÝ ZBOR ECAV HLOHOVEC

Biblický verš na jubilejný rok 2018 - 100 rokov samostatnej ECAV na Slovensku:
„Radujte sa v Pánovi vždy! Opakujem: radujte sa!“ (F 4, 4)

Najbližšie podujatia:

 • 11.12 2018 o 17:00 Adventné večerné Služby Božie v Hlohovci
 • 12.12 2018 o 16:00 Adventné večerné Služby Božie v Pastuchove
 • 13.12 2018 o 16:00 Adventné večerné Služby Božie v Sasinkove
 • 14.12 2018 o 17:00 Stretnutie dorastu
 • 16.12 2018 o 08:30 Služby Božie na 3.adventnú nedeľu v Sasinkove
 • 16.12 2018 o 08:30 Posedenie pri káve a čaji po SB v Sasinkove
 • 16.12 2018 o 10:00 Služby Božie na 3.adventnú nedeľu v Hlohovci
 • 16.12 2018 o 11:30 Služby Božie na 3.adventnú nedeľu v Pastuchove s DB
 • 16.12 2018 o 11:30 Detská besiedka v Pastuchove
 • 18.12 2018 o 15:30 Stretnutie konfirmandov druhákov
 • 23.12 2018 o 10:00 Detská besiedka v Hlohovci
 • 23.12 2018 o 11:30 Detská besiedka v Sasinkove