CIRKEVNÝ ZBOR ECAV HLOHOVEC

Biblický verš na rok 2020:
„Verím! Pomôž mojej nevere!“ (Mk 9, 24b)

Najbližšie podujatia:

 • 12.08 2020 o 15:00 Modlitbová reťaz rodiny Cirkevného zboru o 15:00
 • 13.08 2020 o 15:00 Modlitbová reťaz rodiny Cirkevného zboru o 15:00
 • 14.08 2020 o 15:00 Modlitbová reťaz rodiny Cirkevného zboru o 15:00
 • 16.08 2020 o 08:30 Spoveď a Večera Pánova v rámci Služieb Božích v Sasinkove
 • 16.08 2020 o 08:30 Služby Božie na 10. nedeľu po Sv. Trojici v Sasinkove s VP
 • 16.08 2020 o 10:30 Spoveď a Večera Pánova v rámci Služieb Božích v Hlohovci
 • 16.08 2020 o 10:30 Spoveď a Večera Pánova v rámci Služieb Božích v Pastuchove
 • 16.08 2020 o 10:30 Služby Božie na 10. nedeľu po Sv. Trojici v Hlohovci s VP
 • 16.08 2020 o 10:30 Služby Božie na 10. nedeľu po Sv. Trojici v Pastuchove s VP
 • 23.08 2020 o 08:30 Služby Božie na 11. nedeľu po Sv. Trojici v Sasinkove
 • 23.08 2020 o 10:30 Služby Božie na 11. nedeľu po Sv. Trojici v Pastuchove
 • 23.08 2020 o 14:00 Služby Božie na 11. nedeľu po Sv. Trojici v Hlohovci
 • 06.09 2020 o 10:00 Zborový deň v Pastuchove