CIRKEVNÝ ZBOR ECAV HLOHOVEC

Biblický verš na pamätný rok 2019 - 70 rokov od obnovenia CZ ECAV Hlohovec a 30 rokov od úmrtia ThDr. Jána Hanu:
„Neprestajne sa modlite!“ (1 Tes 5, 17)

Najbližšie podujatia:

 • 24.03 2019 o 10:00 Celozborové Služby Božie pri 30. výročí úmrtia ThDr. Jána Hanu v Hlohovci
 • 26.03 2019 o 15:30 Stretnutie konfirmandov druhákov s opravným termínom 3. postupového testu
 • 26.03 2019 o 17:00 Pôstne večerné Služby Božie v Hlohovci
 • 27.03 2019 o 16:00 Pôstne večerné Služby Božie v Pastuchove
 • 28.03 2019 o 16:00 Pôstne večerné Služby Božie v Sasinkove
 • 29.03 2019 o 17:00 Stretnutie dorastu
 • 31.03 2019 o 08:30 Služby Božie na 4.pôstnu nedeľu v Sasinkove
 • 31.03 2019 o 08:30 Posedenie pri káve a čaji po SB v Sasinkove
 • 31.03 2019 o 10:00 Služby Božie na 4.pôstnu nedeľu v Hlohovci
 • 31.03 2019 o 11:30 Služby Božie na 4.pôstnu nedeľu v Pastuchove s DB
 • 31.03 2019 o 11:30 Detská besiedka v Pastuchove
 • 07.04 2019 o 10:00 Detská besiedka v Hlohovci
 • 07.04 2019 o 11:30 Detská besiedka v Sasinkove
 • 18.04 2019 o 16:00 Spoveď a Večera Pánova v rámci Služieb Božích v Pastuchove
 • 18.04 2019 o 16:00 Spoveď a Večera Pánova v rámci Služieb Božích v Sasinkove
 • 18.04 2019 o 18:00 Spoveď a Večera Pánova v rámci Služieb Božích v Hlohovci