CIRKEVNÝ ZBOR ECAV HLOHOVEC

Biblický verš na rok 2021:
Lebo kto by si chcel zachrániť život, stratí ho. Kto však stratí svoj život pre mňa a pre evanjelium, zachráni si ho.“ (Mk 8, 35)

Najbližšie podujatia:

 • 18.04 2021 o 10:00 Piesne k Službám Božím na 2. nedeľu po Veľkej noci: 122 (len znot. verše), 600, 132, A 37
 • 19.04 2021 o 15:00 Modlitbová reťaz rodiny Cirkevného zboru o 15:00
 • 20.04 2021 o 15:00 Modlitbová reťaz rodiny Cirkevného zboru o 15:00
 • 21.04 2021 o 15:00 Modlitbová reťaz rodiny Cirkevného zboru o 15:00
 • 21.04 2021 o 16:00 Onlajn stretnutie konfirmandov druhákov
 • 25.04 2021 o 08:30 Služby Božie na 3. nedeľu po Veľkej noci v Sasinkove
 • 25.04 2021 o 10:30 Služby Božie na 3. nedeľu po Veľkej noci v Hlohovci
 • 25.04 2021 o 10:30 Služby Božie na 3. nedeľu po Veľkej noci v Pastuchove
 • 25.04 2021 o 13:00 Bude pridaná nahrávka kázne z 3. nedele po Veľkej noci
 • 02.05 2021 o 08:30 Spoveď a Večera Pánova v rámci Služieb Božích v Sasinkove
 • 02.05 2021 o 10:30 Spoveď a Večera Pánova v rámci Služieb Božích v Hlohovci
 • 02.05 2021 o 10:30 Spoveď a Večera Pánova v rámci Služieb Božích v Pastuchove