CIRKEVNÝ ZBOR ECAV HLOHOVEC

Biblický verš na pamätný rok 2019 - 70 rokov od obnovenia CZ ECAV Hlohovec a 30 rokov od úmrtia ThDr. Jána Hanu:
„Neprestajne sa modlite!“ (1 Tes 5, 17)

Najbližšie podujatia:

 • 25.01 2019 o 17:00 Víkendovka konfirmandov a mládeže v centre "Prameň" na Súši
 • 27.01 2019 o 08:30 Služby Božie na 3. nedeľu po Zjavení v Pastuchove
 • 27.01 2019 o 10:00 Služby Božie na 3. nedeľu po Zjavení v Hlohovci s DB
 • 27.01 2019 o 10:00 Detská besiedka v Hlohovci
 • 27.01 2019 o 11:30 Služby Božie na 3. nedeľu po Zjavení v Sasinkove s DB
 • 27.01 2019 o 11:30 Detská besiedka v Sasinkove
 • 29.01 2019 o 15:30 Stretnutie konfirmandov druhákov
 • 30.01 2019 o 18:00 Zasadnutie členskej schôdze OZ ThDr. Jána Hanu na fare v Hlohovci
 • 01.02 2019 o 17:00 Stretnutie dorastu
 • 03.02 2019 o 08:30 Posedenie pri káve a čaji po SB v Sasinkove
 • 03.02 2019 o 10:00 Spoveď a Večera Pánova v rámci Služieb Božích v Hlohovci
 • 03.02 2019 o 11:30 Detská besiedka v Pastuchove
 • 03.02 2019 o 16:00 Stretnutie RoS na fare
 • 06.03 2019 o 17:00 Večerné Služby Božie na Popolcovú stredu v Hlohovci