CIRKEVNÝ ZBOR ECAV HLOHOVEC

Biblický verš na rok 2023:

„- (-)

Kontakt

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku Hlohovec
Rázusova 796/4
920 01 Hlohovec
Slovenská republika

Úradné hodiny farského úradu:
Utorok - štvrtok od 8:00 do 11:00
(mimo úradných hodín prosíme volať na mobil zb. farára alebo nám. farárky)

+ 421 / 33 / 742 21 26
www.ecavhc.sk
fara@ecavhc.sk

IČO: 36 083 551
DIČ: 202 150 6245

Bankové spojenie:
Prima banka, a.s., pobočka Hlohovec
IBAN: SK 66 3100 0000 0043 7000 7101
BIC: KOMASK2X

Mgr. Ľuboš Vontorčík, zborový farár
+ 421 / 918 / 828 197
vontorcik@gmail.com


PhDr. et Mgr. Barbora Vontorčíková, námestná farárka
+ 421 / 918 / 828 196
cukiborka@gmail.com

Najbližšie podujatia:

 • 06.02 2023 o 15:00 Každodenné modlitbové spoločenstvo počas celého týždňa o 15:00
 • 08.02 2023 o 15:00 Stretnutie konfirmandov prvákov v Hlohovci
 • 10.02 2023 o 17:00 Zasadnutie hospodárskeho výboru na fare v Hlohovci
 • 10.02 2023 o 18:00 Zasadnutie presbyterstva v kostole v Hlohovci
 • 12.02 2023 o 08:30 Piesne k Službám Božím na nedeľu po Deviatniku: ...
 • 12.02 2023 o 10:00 Výročný konvent za kalendárny rok 2022 v rámci celozborových Služieb Božích v Hlohovci
 • 12.02 2023 o 10:00 Celozborové Služby Božie na nedeľu po Deviatniku v Hlohovci s výročným konventom za rok 2022
 • 14.02 2023 o 16:00 Biblická hodina (nielen pre ženy) v Pastuchove
 • 15.02 2023 o 17:00 Biblická hodina (nielen pre ženy) v Hlohovci
 • 16.02 2023 o 15:00 Biblická hodina (nielen) pre ženy v Sasinkove
 • 17.02 2023 o 17:00 Stretnutie mládeže "Eldorado" v Sasinkove
 • 19.02 2023 o 08:30 Služby Božie na nedeľu predpôstnu v Sasinkove
 • 19.02 2023 o 10:00 Služby Božie na nedeľu predpôstnu v Pastuchove
 • 19.02 2023 o 10:30 Detská besiedka v Pastuchove
 • 19.02 2023 o 11:30 Služby Božie na nedeľu predpôstnu v Hlohovci
 • 26.02 2023 o 08:30 Spoveď a Večera Pánova v rámci Služieb Božích v Sasinkove
 • 26.02 2023 o 08:30 Služby Božie na 1. pôstnu nedeľu v Sasinkove s VP
 • 26.02 2023 o 10:00 Spoveď a Večera Pánova v rámci Služieb Božích v Pastuchove
 • 26.02 2023 o 10:00 Služby Božie na 1. pôstnu nedeľu v Pastuchove s VP
 • 26.02 2023 o 11:30 Služby Božie na 1. pôstnu nedeľu v Hlohovci