CIRKEVNÝ ZBOR ECAV HLOHOVEC

Biblický verš na rok 2020:
„Verím! Pomôž mojej nevere!“ (Mk 9, 24b)

Kontakt

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku Hlohovec
Rázusova 796/4
920 01 Hlohovec
Slovenská republika

Úradné hodiny farského úradu:
Utorok - štvrtok od 8:00 do 11:00
(mimo úradných hodín prosíme volať na mobil zb. farára alebo nám. farárky)

+ 421 / 33 / 742 21 26
www.ecavhc.sk
fara@ecavhc.sk

IČO: 36 083 551
DIČ: 202 150 6245

Bankové spojenie:
Prima banka, a.s., pobočka Hlohovec
IBAN: SK 66 3100 0000 0043 7000 7101
BIC: KOMASK2X

Mgr. Ľuboš Vontorčík, zborový farár
+ 421 / 918 / 828 197
vontorcik@gmail.com


PhDr. et Mgr. Barbora Vontorčíková, námestná farárka
+ 421 / 918 / 828 196
cukiborka@gmail.com

Najbližšie podujatia:

 • 21.09 2020 o 15:00 Modlitbová reťaz rodiny Cirkevného zboru o 15:00
 • 22.09 2020 o 15:00 Modlitbová reťaz rodiny Cirkevného zboru o 15:00
 • 23.09 2020 o 15:00 Modlitbová reťaz rodiny Cirkevného zboru o 15:00
 • 27.09 2020 o 08:30 Detská besiedka v Sasinkove
 • 27.09 2020 o 08:30 Služby Božie na 16. nedeľu po Sv. Trojici v Sasinkove s DB
 • 27.09 2020 o 10:30 Služby Božie na 16. nedeľu po Sv. Trojici v Hlohovci s DB
 • 27.09 2020 o 10:30 Služby Božie na 16. nedeľu po Sv. Trojici v Pastuchove
 • 27.09 2020 o 10:30 Detská besiedka v Hlohovci
 • 27.09 2020 o 13:00 Bude pridaná nahrávka kázne zo Služieb Božích na 16. nedeľu po Sv. Trojici
 • 04.10 2020 o 08:30 Služby Božie na 17. nedeľu po Sv. Trojici v Sasinkove
 • 04.10 2020 o 10:30 Spoveď a Večera Pánova v rámci Služieb Božích v Hlohovci
 • 04.10 2020 o 10:30 Služby Božie na 17. nedeľu po Sv. Trojici v Hlohovci s VP
 • 04.10 2020 o 10:30 Služby Božie na 17. nedeľu po Sv. Trojici v Pastuchove s DB
 • 04.10 2020 o 11:30 Detská besiedka v Pastuchove
 • 04.10 2020 o 13:00 Bude pridaná nahrávka kázne zo Služieb Božích na 17. nedeľu po Sv. Trojici
 • 11.10 2020 o 08:30 Detská besiedka v Sasinkove