CIRKEVNÝ ZBOR ECAV HLOHOVEC

Biblické verše na rok 2021:
Lebo kto by si chcel zachrániť život, stratí ho. Kto však stratí svoj život pre mňa a pre evanjelium, zachráni si ho.“ (Mk 8, 35)

Boha treba viac poslúchať ako ľudí! (Sk 5, 29b)

Kontakt

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku Hlohovec
Rázusova 796/4
920 01 Hlohovec
Slovenská republika

Úradné hodiny farského úradu:
Utorok - štvrtok od 8:00 do 11:00
(mimo úradných hodín prosíme volať na mobil zb. farára alebo nám. farárky)

+ 421 / 33 / 742 21 26
www.ecavhc.sk
fara@ecavhc.sk

IČO: 36 083 551
DIČ: 202 150 6245

Bankové spojenie:
Prima banka, a.s., pobočka Hlohovec
IBAN: SK 66 3100 0000 0043 7000 7101
BIC: KOMASK2X

Mgr. Ľuboš Vontorčík, zborový farár
+ 421 / 918 / 828 197
vontorcik@gmail.com


PhDr. et Mgr. Barbora Vontorčíková, námestná farárka
+ 421 / 918 / 828 196
cukiborka@gmail.com

Najbližšie podujatia:

 • 09.05 2021 o 08:30 Piesne k Službám Božím na 5. nedeľu po Veľkej noci: 483, 125, k VP 300, 343, A 71
 • 11.05 2021 o 15:00 Modlitbová reťaz rodiny Cirkevného zboru o 15:00
 • 12.05 2021 o 15:00 Modlitbová reťaz rodiny Cirkevného zboru o 15:00
 • 12.05 2021 o 16:00 Stretnutie konfirmandov druhákov
 • 13.05 2021 o 15:00 Modlitbová reťaz rodiny Cirkevného zboru o 15:00
 • 13.05 2021 o 16:00 Služby Božie na Vstúpenie Krista Pána na nebo v Pastuchove
 • 13.05 2021 o 16:00 Služby Božie na Vstúpenie Krista Pána na nebo v Sasinkove
 • 13.05 2021 o 18:00 Služby Božie na Vstúpenie Krista Pána na nebo v Hlohovci
 • 13.05 2021 o 19:00 Bude pridaná nahrávka kázne zo Vstúpenia Krista Pána na nebo
 • 16.05 2021 o 08:30 Služby Božie na nedeľu po Vstúpení v Sasinkove s DB
 • 16.05 2021 o 10:30 Služby Božie na nedeľu po Vstúpení v Hlohovci s DB
 • 16.05 2021 o 10:30 Služby Božie na nedeľu po Vstúpení v Pastuchove
 • 23.05 2021 o 08:30 Spoveď a Večera Pánova v rámci Služieb Božích v Sasinkove
 • 23.05 2021 o 10:30 Spoveď a Večera Pánova v rámci Služieb Božích v Hlohovci
 • 23.05 2021 o 10:30 Spoveď a Večera Pánova v rámci Služieb Božích v Pastuchove