CIRKEVNÝ ZBOR ECAV HLOHOVEC

Biblický verš na rok 2020:
„Verím! Pomôž mojej nevere!“ (Mk 9, 24b)

Kontakt

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku Hlohovec
Rázusova 796/4
920 01 Hlohovec
Slovenská republika

Úradné hodiny farského úradu:
Utorok - štvrtok od 8:00 do 11:00
(mimo úradných hodín prosíme volať na mobil zb. farára alebo nám. farárky)

+ 421 / 33 / 742 21 26
www.ecavhc.sk
fara@ecavhc.sk

IČO: 36 083 551
DIČ: 202 150 6245

Bankové spojenie:
Prima banka, a.s., pobočka Hlohovec
IBAN: SK 66 3100 0000 0043 7000 7101
BIC: KOMASK2X

Mgr. Ľuboš Vontorčík, zborový farár
+ 421 / 918 / 828 197
vontorcik@gmail.com


PhDr. et Mgr. Barbora Vontorčíková, námestná farárka
+ 421 / 918 / 828 196
cukiborka@gmail.com

Najbližšie podujatia:

 • 01.12 2020 o 16:00 Adventné večerné Služby Božie v Hlohovci
 • 02.12 2020 o 15:00 Modlitbová reťaz rodiny Cirkevného zboru o 15:00
 • 02.12 2020 o 16:00 Adventné večerné Služby Božie v Pastuchove
 • 03.12 2020 o 15:00 Modlitbová reťaz rodiny Cirkevného zboru o 15:00
 • 03.12 2020 o 16:00 Adventné večerné Služby Božie v Sasinkove
 • 04.12 2020 o 15:00 Modlitbová reťaz rodiny Cirkevného zboru o 15:00
 • 06.12 2020 o 08:30 Služby Božie na 2. adventnú nedeľu v Sasinkove
 • 06.12 2020 o 10:00 Spoveď a Večera Pánova v rámci Služieb Božích v Hlohovci
 • 06.12 2020 o 10:00 Služby Božie na 2. adventnú nedeľu v Hlohovci so spoveďou a VP
 • 06.12 2020 o 11:30 Služby Božie na 2. adventnú nedeľu v Pastuchove
 • 09.12 2020 o 16:00 Onlajn stretnutie konfirmandov druhákov
 • 13.12 2020 o 08:30 Služby Božie na 3. adventnú nedeľu v Sasinkove
 • 13.12 2020 o 10:00 Služby Božie na 3. adventnú nedeľu v Hlohovci
 • 13.12 2020 o 11:30 Služby Božie na 3. adventnú nedeľu v Pastuchove