CIRKEVNÝ ZBOR ECAV HLOHOVEC

Biblický verš na rok 2024:

„A počul som hovoriť hlas Pánov: Koho pošlem a kto nám pôjde? Nato som povedal: Tu som ja, pošli mňa! A On riekol: Choď a hovor tomuto ľudu: Počúvajte len počúvajte, ale nerozumejte, hľaďte len hľaďte, ale nechápte!... (Iz 6, 8 - 9 (10 - 11))

Kontakt

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku Hlohovec
Rázusova 796/4
920 01 Hlohovec
Slovenská republika

Úradné hodiny farského úradu:
Utorok - štvrtok od 8:00 do 11:00
(mimo úradných hodín prosíme volať na mobil administrátorky alebo nám. farárky)

+ 421 / 33 / 742 21 26
www.ecavhc.sk
fara@ecavhc.sk

IČO: 36 083 551
DIČ: 202 150 6245

Bankové spojenie:
Prima banka, a.s., pobočka Hlohovec
IBAN: SK 66 3100 0000 0043 7000 7101
BIC: KOMASK2X

Mgr. Olina Kolárová, administrátorka
+ 421 / 944 / 067 969
ecavzelenice@gmail.com 

PhDr. et Mgr. Barbora Vontorčíková, námestná farárka
+ 421 / 918 / 828 196
cukiborka@gmail.com

Najbližšie podujatia:

  • 10.06 2024 o 15:00 Každodenné modlitbové spoločenstvo počas celého týždňa o 15:00
  • 16.06 2024 o 08:30 Piesne k Službám Božím na 3. nedeľu po Svätej Trojici - slávnosť konfirmácie: ...
  • 16.06 2024 o 10:00 Slávnosť konfirmácie v Hlohovci
  • 16.06 2024 o 10:00 Spoveď a Večera Pánova v rámci Služieb Božích v Hlohovci
  • 16.06 2024 o 10:00 Slávnosť konfirmácie v Hlohovci
  • 23.06 2024 o 08:30 Služby Božie na 4. nedeľu po Sv. Trojici v Sasinkove
  • 23.06 2024 o 10:00 Služby Božie na 4. nedeľu po Sv. Trojici v Pastuchove
  • 23.06 2024 o 11:30 Služby Božie na 4. nedeľu po Sv. Trojici v Hlohovci