CIRKEVNÝ ZBOR ECAV HLOHOVEC

Biblický verš na pamätný rok 2022 - 400. výročie synody Superintendencie Nitrianskej v Hlohovci:

„Teraz však - znie výrok Hospodinov - vráťte sa ku mne celým srdcom a pôstom, plačom a nárekom! Roztrhnite si srdcia a nie šaty, vráťte sa k Hospodinu, svojmu Bohu, lebo je milostivý a milosrdný, zhovievavý a hojný v milosti, lebo mu je ľúto spôsobiť pohromu. (Joel 2, 12 - 13)

Kontakt

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku Hlohovec
Rázusova 796/4
920 01 Hlohovec
Slovenská republika

Úradné hodiny farského úradu:
Utorok - štvrtok od 8:00 do 11:00
(mimo úradných hodín prosíme volať na mobil zb. farára alebo nám. farárky)

+ 421 / 33 / 742 21 26
www.ecavhc.sk
fara@ecavhc.sk

IČO: 36 083 551
DIČ: 202 150 6245

Bankové spojenie:
Prima banka, a.s., pobočka Hlohovec
IBAN: SK 66 3100 0000 0043 7000 7101
BIC: KOMASK2X

Mgr. Ľuboš Vontorčík, zborový farár
+ 421 / 918 / 828 197
vontorcik@gmail.com


PhDr. et Mgr. Barbora Vontorčíková, námestná farárka
+ 421 / 918 / 828 196
cukiborka@gmail.com

Najbližšie podujatia:

  • 19.06 2022 o 08:30 Služby Božie na 1. nedeľu po Sv. Trojici v Sasinkove
  • 19.06 2022 o 08:30 Piesne k Službám Božím na 1. nedeľu po Svätej Trojici: 190, 219, 204, 259, A 49
  • 19.06 2022 o 10:00 Služby Božie na 1. nedeľu po Sv. Trojici v Pastuchove
  • 19.06 2022 o 11:30 Služby Božie na 1. nedeľu po Sv. Trojici v Hlohovci
  • 19.06 2022 o 15:00 Modlitbová reťaz rodiny Cirkevného zboru o 15:00
  • 20.06 2022 o 15:00 Modlitbová reťaz rodiny Cirkevného zboru o 15:00
  • 21.06 2022 o 15:00 Modlitbová reťaz rodiny Cirkevného zboru o 15:00
  • 10.07 2022 o 10:30 Spoveď a Večera Pánova v rámci Služieb Božích v Hlohovci