CIRKEVNÝ ZBOR ECAV HLOHOVEC

Biblický verš na rok 2020:
„Verím! Pomôž mojej nevere!“ (Mk 9, 24b)

Fotogaléria

2016

2017

Najbližšie podujatia:

 • 01.12 2020 o 16:00 Adventné večerné Služby Božie v Hlohovci
 • 02.12 2020 o 15:00 Modlitbová reťaz rodiny Cirkevného zboru o 15:00
 • 02.12 2020 o 16:00 Adventné večerné Služby Božie v Pastuchove
 • 03.12 2020 o 15:00 Modlitbová reťaz rodiny Cirkevného zboru o 15:00
 • 03.12 2020 o 16:00 Adventné večerné Služby Božie v Sasinkove
 • 04.12 2020 o 15:00 Modlitbová reťaz rodiny Cirkevného zboru o 15:00
 • 06.12 2020 o 08:30 Služby Božie na 2. adventnú nedeľu v Sasinkove
 • 06.12 2020 o 10:00 Spoveď a Večera Pánova v rámci Služieb Božích v Hlohovci
 • 06.12 2020 o 10:00 Služby Božie na 2. adventnú nedeľu v Hlohovci so spoveďou a VP
 • 06.12 2020 o 11:30 Služby Božie na 2. adventnú nedeľu v Pastuchove
 • 09.12 2020 o 16:00 Onlajn stretnutie konfirmandov druhákov
 • 13.12 2020 o 08:30 Služby Božie na 3. adventnú nedeľu v Sasinkove
 • 13.12 2020 o 10:00 Služby Božie na 3. adventnú nedeľu v Hlohovci
 • 13.12 2020 o 11:30 Služby Božie na 3. adventnú nedeľu v Pastuchove