CIRKEVNÝ ZBOR ECAV HLOHOVEC

Biblický verš na rok 2023:

„Preto, keď z milosti máme takúto službu, neochabujeme. Lebo nie sami seba kážeme, ale Krista Ježiša, Pána; a o sebe však (hovoríme) ako o vašich služobníkoch skrze Ježiša. Lebo Boh, ktorý povedal: Nech z temnosti zažiari svetlo! - zažiaril v našich srdciach, aby svietilo poznanie slávy Božej v tvári Kristovej. Tento poklad máme, pravda, v hlinených nádobách, aby sa ukázalo, že tá prenesmierna moc je z Boha, a nie z nás. (2 K 4, 1. 5 - 7)

Okienko pre konfirmandov a ich rodičov


Oznamy pre 2. ročník:

 • Príprava bude pokračovať od októbra 2023, po dohode a stretnutí s rodičmi
 • V príprave môžu pokračovať deti, ktoré splnili podmienky pre postup a v školskom roku 2023/2024 navštevujú vyučovanie ENV

2. postupový test bude v zimnom období 2023!

Otázky z príručky "Verím a sľubujem":

 • 1 - 83 (s. 13 - 50) + úlohy na voľný čas, ktoré sú popri otázkach
 • Piesne: vedieť naspämať 1. slohu, spevníček začína na s. 161: 41, 113, 132

Čítanie z Biblie:

 • Nová zmluva: Evanjelium podľa Matúša, Evanjelium podľa Marka, Evanjelium podľa Lukáša, Evanjelium podľa Jána (komplet) + vypísať z každej kapitoly minimálne 1 verš, ktorý ťa zaujal
 • Nová zmluva: 7 slov (viet), ktoré povedal Pán Ježiš Kristus na kríži
 • Stará zmluva: Kniha Žalmov - Žalmy 1 - 91 + vypísať z každej kapitoly minimálne 1 verš, ktorý ťa zaujal

Slovníček návštev Služieb Božích:

 • Pravidelná účasť na Službách Božích, ako aj vedenie slovníčka návštev Služieb Božích spolu s hlavnou myšlienkou z kázne je nutná, chýbanie deťaťa na Službách Božích treba zdôvodniť!

Rodičov prosím o dôslednú kontrolu prípravy detí na ich vyznanie viery pri konfirmácii, bez Vašej spolupráce je moja snaha zbytočná!!!

Tiež je dôležitá pravidelná príprava, časom sa študijný materiál nakopí a bude problém zvládnuť ho bez systematickej prípravy.


Najbližšie podujatia:

 • 25.09 2023 o 15:00 Každodenné modlitbové spoločenstvo počas celého týždňa o 15:00
 • 01.10 2023 o 08:30 Piesne k Službám Božím na 17. nedeľu po Svätej Trojici: ...
 • 01.10 2023 o 10:00 Služby Božie na 17. nedeľu po Svätej Trojici v Sasinkove
 • 01.10 2023 o 10:00 Služby Božie na 17. nedeľu po Svätej Trojici v Pastuchove
 • 01.10 2023 o 11:30 Spoveď a Večera Pánova v rámci Služieb Božích v Hlohovci
 • 01.10 2023 o 11:30 Služby Božie na 17. nedeľu po Svätej Trojici v Hlohovci s VP
 • 10.10 2023 o 16:00 Biblická hodina (nielen) pre ženy v Pastuchove
 • 11.10 2023 o 17:00 Biblická hodina (nielen) pre ženy v Hlohovci
 • 12.10 2023 o 15:00 Biblická hodina (nielen) pre ženy v Sasinkove