CIRKEVNÝ ZBOR ECAV HLOHOVEC

Biblický verš na rok 2024:

„A počul som hovoriť hlas Pánov: Koho pošlem a kto nám pôjde? Nato som povedal: Tu som ja, pošli mňa! A On riekol: Choď a hovor tomuto ľudu: Počúvajte len počúvajte, ale nerozumejte, hľaďte len hľaďte, ale nechápte!... (Iz 6, 8 - 9 (10 - 11))

Okienko pre konfirmandov a ich rodičov


Vážení rodičia!

Od stredy, 22.5.2024, bude až do slávnosti konfirmácie prebiehať nácvik programu konfirmandov. Stretnutia oboch ročníkov budú bývať spoločne o 15:15 v kostole v Hlohovci, zakaždým cca pol hod.

Zároveň Vám posúvam oznam, že na slávnosť konfirmácie pripravujú kostol rodičia konfirmandov, vrátane výzdoby. Je to na Vašom uvážení, ako sa dohodnete, prípadne môžete kontaktovať pani kostolníčku...

Ďakujeme Vám!


Najbližšie podujatia:

  • 26.05 2024 o 08:30 Služby Božie na sviatok Svätej Trojice v Sasinkove
  • 26.05 2024 o 10:00 Služby Božie na sviatok Svätej Trojice v Pastuchove
  • 26.05 2024 o 11:30 Služby Božie na sviatok Svätej Trojice v Hlohovci
  • 27.05 2024 o 15:00 Každodenné modlitbové spoločenstvo počas celého týždňa o 15:00
  • 06.06 2024 o 18:00 Zasadnutie presbyterstva v kostole v Hlohovci
  • 16.06 2024 o 10:00 Slávnosť konfirmácie v Hlohovci