CIRKEVNÝ ZBOR ECAV HLOHOVEC

Biblický verš na rok 2023:

„Preto, keď z milosti máme takúto službu, neochabujeme. Lebo nie sami seba kážeme, ale Krista Ježiša, Pána; a o sebe však (hovoríme) ako o vašich služobníkoch skrze Ježiša. Lebo Boh, ktorý povedal: Nech z temnosti zažiari svetlo! - zažiaril v našich srdciach, aby svietilo poznanie slávy Božej v tvári Kristovej. Tento poklad máme, pravda, v hlinených nádobách, aby sa ukázalo, že tá prenesmierna moc je z Boha, a nie z nás. (2 K 4, 1. 5 - 7)

Zo života zboru

Zborový časopis Nové smerovatky

Ponúkame Vám náhľady na náš zborový časopis. Väčšina z jeho článkov je na stránke uverejnená medzi "svedectvami", "povzbudeniami", v "čo sme prežili" a pod. Časopis v tlačenej verzii ponúkame na zakúpenie v kostoloch v cene 2,- €.

Veľký piatok

2017

Čítaj a úprimne skúmaj svoj život, a potom si daj nielen v hĺbke svojho srdca, ale aj v realite bežného dňa odpoveď na tieto otázky...

Stíš sa a porozprávaj o všetkom, čo si zistil, Pánu Bohu...

2018

Nájdi si čas, otvor svoje vnútro pred Pánom a úprimne sa pozri na svoj život...

Áno, Pane, aj ja Ťa zrádzam. Zrádzam Tvoju lásku voči mne. Zrádzam aj svojich blížnych, často svojich najbližších a zrádzam aj sám seba... Odpusť mi, prosím, moje vedomé i nevedomé zrady. Odpusť mi, prosím moje zlé myšlienky, pocity, slová, či skutky. Odpusť mi, prosím, všetko zanedbané dobro, ktoré som mohol urobiť a nespravil som. Zdvihni ma, prosím svojou milosťou a nes si ma na rukách v čistote a novote života. Amen.

2019

 Je v tvojom živote Pán Ježiš Kristus Ten najdôležitejší? Má u teba tú najvyššiu prioritu?

Pane, koľko krát si aj v mojom živote na vedľajšej kolaji... ba, koľko krát nie si ani na tej! Odsúvam Ťa zo svojho života, ignorujem Ťa, si mi ľahostajný, no potom sa čudujem, prečo je môj život taký prázdny? Prečo nenachádzam naplnenie, šťastie a to, po čom túžim? Vďaka za Tvoju milosť, ak môžem vo svojom živote spoznať, že si si ma pre seba stvoril a moje srdce bude nespokojné, kým nespočinie v Tebe! Amen.

Konfirmácia

Svätošných desať dní modlitieb

Najbližšie podujatia:

  • 18.02 2024 o 08:30 Spoveď a Večera Pánova v rámci Služieb Božích v Sasinkove
  • 18.02 2024 o 08:30 Služby Božie na 1. pôstnu nedeľu v Sasinkove s VP
  • 18.02 2024 o 08:30 Piesne k Službám Božím na 1. pôstnu nedeľu: (konfiteor) 89, rec. krédo, 114, (k VP 300), 636, A 25
  • 18.02 2024 o 10:00 Spoveď a Večera Pánova v rámci Služieb Božích v Pastuchove
  • 18.02 2024 o 10:00 Služby Božie na 1. pôstnu nedeľu v Pastuchove s VP
  • 18.02 2024 o 11:30 Služby Božie na 1. pôstnu nedeľu v Hlohovci
  • 19.02 2024 o 15:00 Každodenné modlitbové spoločenstvo počas celého týždňa o 15:00
  • 23.02 2024 o 18:00 Zasadnutie presbyterstva v kostole v Hlohovci
  • 03.03 2024 o 11:30 Spoveď a Večera Pánova v rámci Služieb Božích v Hlohovci