CIRKEVNÝ ZBOR ECAV HLOHOVEC

Biblické verše na rok 2021:
Lebo kto by si chcel zachrániť život, stratí ho. Kto však stratí svoj život pre mňa a pre evanjelium, zachráni si ho.“ (Mk 8, 35)

Boha treba viac poslúchať ako ľudí! (Sk 5, 29b)

Zo života zboru

Zborový časopis Nové smerovatky

Ponúkame Vám náhľady na náš zborový časopis. Väčšina z jeho článkov je na stránke uverejnená medzi "svedectvami", "povzbudeniami", v "čo sme prežili" a pod. Časopis v tlačenej verzii ponúkame na zakúpenie v kostoloch v cene 2,- €.

Veľký piatok

2017

Čítaj a úprimne skúmaj svoj život, a potom si daj nielen v hĺbke svojho srdca, ale aj v realite bežného dňa odpoveď na tieto otázky...

Stíš sa a porozprávaj o všetkom, čo si zistil, Pánu Bohu...

2018

Nájdi si čas, otvor svoje vnútro pred Pánom a úprimne sa pozri na svoj život...

Áno, Pane, aj ja Ťa zrádzam. Zrádzam Tvoju lásku voči mne. Zrádzam aj svojich blížnych, často svojich najbližších a zrádzam aj sám seba... Odpusť mi, prosím, moje vedomé i nevedomé zrady. Odpusť mi, prosím moje zlé myšlienky, pocity, slová, či skutky. Odpusť mi, prosím, všetko zanedbané dobro, ktoré som mohol urobiť a nespravil som. Zdvihni ma, prosím svojou milosťou a nes si ma na rukách v čistote a novote života. Amen.

2019

 Je v tvojom živote Pán Ježiš Kristus Ten najdôležitejší? Má u teba tú najvyššiu prioritu?

Pane, koľko krát si aj v mojom živote na vedľajšej kolaji... ba, koľko krát nie si ani na tej! Odsúvam Ťa zo svojho života, ignorujem Ťa, si mi ľahostajný, no potom sa čudujem, prečo je môj život taký prázdny? Prečo nenachádzam naplnenie, šťastie a to, po čom túžim? Vďaka za Tvoju milosť, ak môžem vo svojom živote spoznať, že si si ma pre seba stvoril a moje srdce bude nespokojné, kým nespočinie v Tebe! Amen.

Konfirmácia

Svätošných desať dní modlitieb

Pastierske listy zboru biskupov ECAV na Slovensku 2021

Najbližšie podujatia:

 • 17.10 2021 o 08:30 Služby Božie na 20. nedeľu po Sv. Trojici v Sasinkove
 • 17.10 2021 o 08:30 Piesne k Službám Božím na 20. nedeľu po Sv. Trojici (HC, S): konfiteor 1, 211, 197, 636, A 49
 • 17.10 2021 o 08:30 Piesne k Službám Božím na 20. nedeľu po Sv. Trojici (P): konfiteor 1, 211, 294, 636, A 49
 • 17.10 2021 o 10:30 Služby Božie na 20. nedeľu po Sv. Trojici v Hlohovci s DB
 • 17.10 2021 o 10:30 Služby Božie na 20. nedeľu po Sv. Trojici v Pastuchove
 • 17.10 2021 o 10:30 Detská besiedka v Hlohovci
 • 17.10 2021 o 15:00 Zborový výlet do Galanovej
 • 17.10 2021 o 15:00 Modlitbová reťaz rodiny Cirkevného zboru o 15:00
 • 18.10 2021 o 15:00 Modlitbová reťaz rodiny Cirkevného zboru o 15:00
 • 19.10 2021 o 15:00 Modlitbová reťaz rodiny Cirkevného zboru o 15:00
 • 24.10 2021 o 08:30 Detská besiedka v Sasinkove
 • 24.10 2021 o 10:30 Detská besiedka v Pastuchove
 • 24.10 2021 o 16:00 Stretnutie Spoločenstva evanjelických žien v Hlohovci
 • 30.10 2021 o 16:00 Stretnutie mládeže "Eldorado" v Sasinkove
 • 07.11 2021 o 10:30 Spoveď a Večera Pánova v rámci Služieb Božích v Hlohovci