CIRKEVNÝ ZBOR ECAV HLOHOVEC

Biblický verš na pamätný rok 2022 - 400. výročie synody Superintendencie Nitrianskej v Hlohovci:

„Teraz však - znie výrok Hospodinov - vráťte sa ku mne celým srdcom a pôstom, plačom a nárekom! Roztrhnite si srdcia a nie šaty, vráťte sa k Hospodinu, svojmu Bohu, lebo je milostivý a milosrdný, zhovievavý a hojný v milosti, lebo mu je ľúto spôsobiť pohromu. (Joel 2, 12 - 13)

Najbližšie podujatia:

 • 18.05 2022 o 15:00 Modlitbová reťaz rodiny Cirkevného zboru o 15:00
 • 19.05 2022 o 15:00 Modlitbová reťaz rodiny Cirkevného zboru o 15:00
 • 19.05 2022 o 17:00 Stretnutie konfirmandov v Sasinkove
 • 20.05 2022 o 15:00 Modlitbová reťaz rodiny Cirkevného zboru o 15:00
 • 22.05 2022 o 08:30 Služby Božie na 5. nedeľu po Veľkej noci v Sasinkove
 • 22.05 2022 o 08:30 Piesne k Službám Božím na 5. nedeľu po Veľkej noci: ...
 • 22.05 2022 o 10:30 Spoveď a Večera Pánova po Službách Božích v Hlohovci
 • 22.05 2022 o 10:30 Služby Božie na 5. nedeľu po Veľkej noci v Hlohovci s VP
 • 22.05 2022 o 10:30 Služby Božie na 5. nedeľu po Veľkej noci v Pastuchove
 • 26.05 2022 o 18:00 Biblická hodina (nielen) pre ženy v Hlohovci
 • 26.05 2022 o 20:00 Bude pridaná nahrávka 8. biblickej hodiny (nielen pre ženy)
 • 29.05 2022 o 08:30 Detská besiedka v Sasinkove