CIRKEVNÝ ZBOR ECAV HLOHOVEC

Biblický verš na rok 2024:

„A počul som hovoriť hlas Pánov: Koho pošlem a kto nám pôjde? Nato som povedal: Tu som ja, pošli mňa! A On riekol: Choď a hovor tomuto ľudu: Počúvajte len počúvajte, ale nerozumejte, hľaďte len hľaďte, ale nechápte!... (Iz 6, 8 - 9 (10 - 11))

Najbližšie podujatia:

  • 26.05 2024 o 08:30 Služby Božie na sviatok Svätej Trojice v Sasinkove
  • 26.05 2024 o 10:00 Služby Božie na sviatok Svätej Trojice v Pastuchove
  • 26.05 2024 o 11:30 Služby Božie na sviatok Svätej Trojice v Hlohovci
  • 27.05 2024 o 15:00 Každodenné modlitbové spoločenstvo počas celého týždňa o 15:00
  • 06.06 2024 o 18:00 Zasadnutie presbyterstva v kostole v Hlohovci
  • 16.06 2024 o 10:00 Slávnosť konfirmácie v Hlohovci