CIRKEVNÝ ZBOR ECAV HLOHOVEC

Biblický verš na rok 2023:

„Preto, keď z milosti máme takúto službu, neochabujeme. Lebo nie sami seba kážeme, ale Krista Ježiša, Pána; a o sebe však (hovoríme) ako o vašich služobníkoch skrze Ježiša. Lebo Boh, ktorý povedal: Nech z temnosti zažiari svetlo! - zažiaril v našich srdciach, aby svietilo poznanie slávy Božej v tvári Kristovej. Tento poklad máme, pravda, v hlinených nádobách, aby sa ukázalo, že tá prenesmierna moc je z Boha, a nie z nás. (2 K 4, 1. 5 - 7)

Trochu iné info...


Žiaľ, od našich teológov takýto postoj chýba...

gloria.tv/share/MueWRpNLPjwS34vt2uDpXYiHV

gloria.tv/share/St8CTqp9bCZH2HpSv3xbWq1jK

gloria.tv/post/TVhayjMqBfNA4UdtYFo44cbbx

O odbornom prístupe k niekoľkoročnej (zámernej) neodbornosti...

gloria.tv/post/YxvK3CeZv1Hh3SFPima3LmVbP

K aktuálnym problémom (ne)zodpovedného vedenia našej krajiny...

akw.sk/odopretie-vykonu-mimoriadnej-sluzby/

A niečo k agresii na Ukrajine...

gloria.tv/share/zpjPmfJunaKR1XCu8367bbhDn


Najbližšie podujatia:

  • 25.09 2023 o 15:00 Každodenné modlitbové spoločenstvo počas celého týždňa o 15:00
  • 01.10 2023 o 08:30 Piesne k Službám Božím na 17. nedeľu po Svätej Trojici: ...
  • 01.10 2023 o 10:00 Služby Božie na 17. nedeľu po Svätej Trojici v Sasinkove
  • 01.10 2023 o 10:00 Služby Božie na 17. nedeľu po Svätej Trojici v Pastuchove
  • 01.10 2023 o 11:30 Spoveď a Večera Pánova v rámci Služieb Božích v Hlohovci
  • 01.10 2023 o 11:30 Služby Božie na 17. nedeľu po Svätej Trojici v Hlohovci s VP
  • 10.10 2023 o 16:00 Biblická hodina (nielen) pre ženy v Pastuchove
  • 11.10 2023 o 17:00 Biblická hodina (nielen) pre ženy v Hlohovci
  • 12.10 2023 o 15:00 Biblická hodina (nielen) pre ženy v Sasinkove