CIRKEVNÝ ZBOR ECAV HLOHOVEC

Biblický verš na pamätný rok 2022 - 400. výročie synody Superintendencie Nitrianskej v Hlohovci:

„Teraz však - znie výrok Hospodinov - vráťte sa ku mne celým srdcom a pôstom, plačom a nárekom! Roztrhnite si srdcia a nie šaty, vráťte sa k Hospodinu, svojmu Bohu, lebo je milostivý a milosrdný, zhovievavý a hojný v milosti, lebo mu je ľúto spôsobiť pohromu. (Joel 2, 12 - 13)

Trochu iné info...


Žiaľ, od našich teológov takýto postoj chýba...

gloria.tv/share/MueWRpNLPjwS34vt2uDpXYiHV


Najbližšie podujatia:

 • 25.11 2022 o 15:00 Modlitbová reťaz rodiny Cirkevného zboru o 15:00
 • 25.11 2022 o 18:00 Zasadnutie presbyterstva v kostole v Hlohovci
 • 26.11 2022 o 09:00 Stretnutie mládeže "Eldorado" v KD Pastuchov
 • 26.11 2022 o 09:00 Deti deťom, deti seniorom - vianočné pečenie a tvorenie v KD v Pastuchove
 • 26.11 2022 o 15:00 Modlitbová reťaz rodiny Cirkevného zboru o 15:00
 • 27.11 2022 o 08:30 Spoveď a Večera Pánova v rámci Služieb Božích v Sasinkove
 • 27.11 2022 o 08:30 Služby Božie na 1. adventnú nedeľu v Sasinkove s VP
 • 27.11 2022 o 08:30 Piesne k Službám Božím na 1. adventnú nedeľu: ...
 • 27.11 2022 o 10:00 Spoveď a Večera Pánova v rámci Služieb Božích v Pastuchove
 • 27.11 2022 o 10:00 Služby Božie na 1. adventnú nedeľu v Pastuchove s VP
 • 27.11 2022 o 11:30 Služby Božie na 1. adventnú nedeľu v Hlohovci
 • 27.11 2022 o 15:00 Modlitbová reťaz rodiny Cirkevného zboru o 15:00
 • 29.11 2022 o 16:00 Adventné večerné Služby Božie v Pastuchove
 • 30.11 2022 o 17:00 Adventné večerné Služby Božie v Hlohovci
 • 01.12 2022 o 15:00 Adventné večerné Služby Božie v Sasinkove
 • 04.12 2022 o 11:30 Spoveď a Večera Pánova v rámci Služieb Božích v Hlohovci
 • 04.12 2022 o 13:30 Zborový výlet na ...
 • 07.12 2022 o 15:00 Stretnutie konfirmandov prvákov v Hlohovci