CIRKEVNÝ ZBOR ECAV HLOHOVEC

Biblický verš na rok 2024:

„A počul som hovoriť hlas Pánov: Koho pošlem a kto nám pôjde? Nato som povedal: Tu som ja, pošli mňa! A On riekol: Choď a hovor tomuto ľudu: Počúvajte len počúvajte, ale nerozumejte, hľaďte len hľaďte, ale nechápte!... (Iz 6, 8 - 9 (10 - 11))

Trochu iné info...


Žiaľ, od našich teológov takýto postoj chýba...

gloria.tv/share/MueWRpNLPjwS34vt2uDpXYiHV

gloria.tv/share/St8CTqp9bCZH2HpSv3xbWq1jK

gloria.tv/post/TVhayjMqBfNA4UdtYFo44cbbx

O odbornom prístupe k niekoľkoročnej (zámernej) neodbornosti...

gloria.tv/post/YxvK3CeZv1Hh3SFPima3LmVbP

K aktuálnym problémom (ne)zodpovedného vedenia našej krajiny...

akw.sk/odopretie-vykonu-mimoriadnej-sluzby/

A niečo k agresii na Ukrajine...

gloria.tv/share/zpjPmfJunaKR1XCu8367bbhDn


Najbližšie podujatia:

  • 10.06 2024 o 15:00 Každodenné modlitbové spoločenstvo počas celého týždňa o 15:00
  • 16.06 2024 o 08:30 Piesne k Službám Božím na 3. nedeľu po Svätej Trojici - slávnosť konfirmácie: ...
  • 16.06 2024 o 10:00 Slávnosť konfirmácie v Hlohovci
  • 16.06 2024 o 10:00 Spoveď a Večera Pánova v rámci Služieb Božích v Hlohovci
  • 16.06 2024 o 10:00 Slávnosť konfirmácie v Hlohovci
  • 23.06 2024 o 08:30 Služby Božie na 4. nedeľu po Sv. Trojici v Sasinkove
  • 23.06 2024 o 10:00 Služby Božie na 4. nedeľu po Sv. Trojici v Pastuchove
  • 23.06 2024 o 11:30 Služby Božie na 4. nedeľu po Sv. Trojici v Hlohovci