CIRKEVNÝ ZBOR ECAV HLOHOVEC

Biblický verš na rok 2020:
„Verím! Pomôž mojej nevere!“ (Mk 9, 24b)

Svätodušných desať dní modlitieb


Milí bratia a sestry v Pánovi!

V tomto zvláštnom čase sa chceme spojiť na modlitbách, podobne ako apoštoli po Pánovom Vstúpení na nebo. I oni veľmi intenzívne zostávali spoločne na modlitbách spolu s Pánovou matkou Máriou (Sk 1, 12 - 14) a prežili veľmi intenzívny čas spoločných modlitieb zavŕšených zoslaním Ducha Svätého na 50. deň po Pánovom Vzkriesení.

1. deň (štvrtok - Vstúpenie - 21.5.2020)
Budeme spievať piesne z ES: na začiatku 637, na konci 159

ecavhc.sk/fileadmin/user_upload/Svatodusnych_10_Dni_01_Den.m4a

2. deň (piatok - 22.5.2020)
Budeme spievať piesne z ES: na začiatku 634, na konci 162

ecavhc.sk/fileadmin/user_upload/Svatodusnych_10_Dni_02_Den.m4a

3. deň (sobota - 23.5.2020)
Budeme spievať piesne z ES: na začiatku 636, na konci 163

ecavhc.sk/fileadmin/user_upload/Svatodusnych_10_Dni_03_Den.m4a

4. deň (nedeľa - 24.5.2020)
Budeme spievať piesne z ES: na začiatku 635, na konci 164

ecavhc.sk/fileadmin/user_upload/Svatodusnych_10_Dni_04_Den.m4a

5. deň (pondelok - 25.5.2020)
Budeme spievať piesne z ES: na začiatku 632, na konci 161

ecavhc.sk/fileadmin/user_upload/Svatodusnych_10_Dni_05_Den.m4a

6. deň (utorok - 26.5.2020)
Budeme spievať piesne z ES: na začiatku 638, na konci 171

ecavhc.sk/fileadmin/user_upload/Svatodusnych_10_Dni_06_Den.m4a

7. deň (streda - 27.5.2020)
Budeme spievať piesne z ES: na začiatku 631, na konci 172

ecavhc.sk/fileadmin/user_upload/Svatodusnych_10_Dni_07_Den.m4a

8. deň (štvrtok - 28.5.2020)
Budeme spievať piesne z ES: na začiatku 630, na konci 173

ecavhc.sk/fileadmin/user_upload/Svatodusnych_10_Dni_08_Den.m4a

9. deň (piatok - 29.5.2020)
Budeme spievať piesne z ES: na začiatku 628, na konci 174

ecavhc.sk/fileadmin/user_upload/Svatodusnych_10_Dni_09_Den.m4a

10. deň (sobota - 30.5.2020)
Budeme spievať piesne z ES: na začiatku 622, na konci 175

ecavhc.sk/fileadmin/user_upload/Svatodusnych_10_Dni_10_Den.m4a


Najbližšie podujatia:

 • 08.07 2020 o 15:00 Modlitbová reťaz rodiny Cirkevného zboru o 15:00
 • 09.07 2020 o 15:00 Modlitbová reťaz rodiny Cirkevného zboru o 15:00
 • 10.07 2020 o 15:00 Modlitbová reťaz rodiny Cirkevného zboru o 15:00
 • 12.07 2020 o 08:30 Služby Božie na 5. nedeľu po Sv. Trojici v Sasinkove
 • 12.07 2020 o 10:30 Spoveď a Večera Pánova v rámci Služieb Božích v Hlohovci
 • 12.07 2020 o 10:30 Služby Božie na 5. nedeľu po Sv. Trojici v Hlohovci s VP
 • 12.07 2020 o 10:30 Služby Božie na 5. nedeľu po Sv. Trojici v Pastuchove
 • 12.07 2020 o 13:00 Bude pridaná nahrávka kázne zo Služieb Božích na 5. nedeľu po Sv. Trojici
 • 19.07 2020 o 08:30 Služby Božie na 6. nedeľu po Sv. Trojici v Sasinkove
 • 19.07 2020 o 10:30 Služby Božie na 6. nedeľu po Sv. Trojici v Hlohovci
 • 19.07 2020 o 10:30 Služby Božie na 6. nedeľu po Sv. Trojici v Pastuchove
 • 19.07 2020 o 13:00 Bude pridaná nahrávka kázne zo Služieb Božích na 6. nedeľu po Sv. Trojici