CIRKEVNÝ ZBOR ECAV HLOHOVEC

Biblický verš na rok 2020:
„Verím! Pomôž mojej nevere!“ (Mk 9, 24b)

Spoločné vyhlásenie najvyšších predstaviteľov kresťanských cirkví na Slovensku o tzv. Istanbulskom dohovore


www.ecavhc.sk/fileadmin/user_upload/Spolocne_Vyhlasenie_Najvyssich_Predstavitelov_Krestanskych_Cirkvi_Na_Slovensku_K_Tzv_Istanbulskemu_Dohovoru.pdf


Najbližšie podujatia:

 • 08.07 2020 o 15:00 Modlitbová reťaz rodiny Cirkevného zboru o 15:00
 • 09.07 2020 o 15:00 Modlitbová reťaz rodiny Cirkevného zboru o 15:00
 • 10.07 2020 o 15:00 Modlitbová reťaz rodiny Cirkevného zboru o 15:00
 • 12.07 2020 o 08:30 Služby Božie na 5. nedeľu po Sv. Trojici v Sasinkove
 • 12.07 2020 o 10:30 Spoveď a Večera Pánova v rámci Služieb Božích v Hlohovci
 • 12.07 2020 o 10:30 Služby Božie na 5. nedeľu po Sv. Trojici v Hlohovci s VP
 • 12.07 2020 o 10:30 Služby Božie na 5. nedeľu po Sv. Trojici v Pastuchove
 • 12.07 2020 o 13:00 Bude pridaná nahrávka kázne zo Služieb Božích na 5. nedeľu po Sv. Trojici
 • 19.07 2020 o 08:30 Služby Božie na 6. nedeľu po Sv. Trojici v Sasinkove
 • 19.07 2020 o 10:30 Služby Božie na 6. nedeľu po Sv. Trojici v Hlohovci
 • 19.07 2020 o 10:30 Služby Božie na 6. nedeľu po Sv. Trojici v Pastuchove
 • 19.07 2020 o 13:00 Bude pridaná nahrávka kázne zo Služieb Božích na 6. nedeľu po Sv. Trojici