CIRKEVNÝ ZBOR ECAV HLOHOVEC

Biblický verš na rok 2021:
Lebo kto by si chcel zachrániť život, stratí ho. Kto však stratí svoj život pre mňa a pre evanjelium, zachráni si ho.“ (Mk 8, 35)

chýba identifikátor správy

Najbližšie podujatia:

  • 24.01 2021 o 08:30 Piesne k Službám Božím na poslednú nedeľu po Zjavení: konfiteor 1, 61, 35, 484, A 19
  • 25.01 2021 o 15:00 Modlitbová reťaz rodiny Cirkevného zboru o 15:00
  • 26.01 2021 o 15:00 Modlitbová reťaz rodiny Cirkevného zboru o 15:00
  • 27.01 2021 o 15:00 Modlitbová reťaz rodiny Cirkevného zboru o 15:00
  • 31.01 2021 o 10:00 Bude pridaná nahrávka Služieb Božích na nedeľu Deviatnik