CIRKEVNÝ ZBOR ECAV HLOHOVEC

Biblický verš na rok 2020:
„Verím! Pomôž mojej nevere!“ (Mk 9, 24b)

Spoločné vyhlásenie najvyšších predstaviteľov kresťanských cirkví na Slovensku o tzv. Istanbulskom dohovore


www.ecavhc.sk/fileadmin/user_upload/Spolocne_Vyhlasenie_Najvyssich_Predstavitelov_Krestanskych_Cirkvi_Na_Slovensku_K_Tzv_Istanbulskemu_Dohovoru.pdf


Najbližšie podujatia:

  • 18.10 2020 o 10:30 Piesne na 19. nedeľu po Sv. Trojici: 188, 474, 204, 634, A 68
  • 22.10 2020 o 15:00 Modlitbová reťaz rodiny Cirkevného zboru o 15:00
  • 23.10 2020 o 15:00 Modlitbová reťaz rodiny Cirkevného zboru o 15:00
  • 24.10 2020 o 15:00 Modlitbová reťaz rodiny Cirkevného zboru o 15:00
  • 25.10 2020 o 10:30 Bude pridaná nahrávka Služieb Božích na 20. nedeľu po Sv. Trojici