CIRKEVNÝ ZBOR ECAV HLOHOVEC

Biblické verše na rok 2021:
Lebo kto by si chcel zachrániť život, stratí ho. Kto však stratí svoj život pre mňa a pre evanjelium, zachráni si ho.“ (Mk 8, 35)

Boha treba viac poslúchať ako ľudí! (Sk 5, 29b)

chýba identifikátor správy

Najbližšie podujatia:

  • 01.08 2021 o 08:30 Spoveď a Večera Pánova v rámci Služieb Božích v Sasinkove
  • 01.08 2021 o 08:30 Služby Božie na 9. nedeľu po Sv. Trojici v Sasinkove s VP
  • 01.08 2021 o 08:30 Piesne k Službám Božím na 9. nedeľu po Sv. Trojici (téma z 10. nedele): 323, 200, k VP 298, 623, A 80
  • 01.08 2021 o 10:00 Spoveď a Večera Pánova v rámci Služieb Božích v Hlohovci
  • 01.08 2021 o 10:30 Spoveď a Večera Pánova v rámci Služieb Božích v Pastuchove
  • 01.08 2021 o 10:30 Služby Božie na 9. nedeľu po Sv. Trojici v Hlohovci s VP
  • 01.08 2021 o 10:30 Služby Božie na 9. nedeľu po Sv. Trojici v Pastuchove s VP
  • 02.08 2021 o 15:00 Modlitbová reťaz rodiny Cirkevného zboru o 15:00
  • 03.08 2021 o 15:00 Modlitbová reťaz rodiny Cirkevného zboru o 15:00
  • 04.08 2021 o 15:00 Modlitbová reťaz rodiny Cirkevného zboru o 15:00