CIRKEVNÝ ZBOR ECAV HLOHOVEC

Biblický verš na rok 2020:
„Verím! Pomôž mojej nevere!“ (Mk 9, 24b)

Rozvrh hodín výučby ENV a termíny prázdnin v školskom roku 2020 / 2021


ecavhc.sk/fileadmin/user_upload/Rozvrh_Hodin_Vyucba_ENV_HC_A_Okolie_2020_21.pdf

Termíny prázdnin v školskom roku 2020/2021

 • Jesenné: 29.10.2020 - 1.11.2020
 • Vianočné: 23.12.2020 - 7.1.2021
 • Polročné: 1.2.2021
 • Jarné: 1.3.2021 - 7.3.2021
 • Veľkonočné: 1.4.2021 - 6.4.2021
 • Letné: 1.7.2021 - 1.9.2021

Najbližšie podujatia:

 • 18.10 2020 o 10:30 Piesne na 19. nedeľu po Sv. Trojici: 188, 474, 204, 634, A 68
 • 22.10 2020 o 15:00 Modlitbová reťaz rodiny Cirkevného zboru o 15:00
 • 23.10 2020 o 15:00 Modlitbová reťaz rodiny Cirkevného zboru o 15:00
 • 24.10 2020 o 15:00 Modlitbová reťaz rodiny Cirkevného zboru o 15:00
 • 25.10 2020 o 10:30 Bude pridaná nahrávka Služieb Božích na 20. nedeľu po Sv. Trojici