CIRKEVNÝ ZBOR ECAV HLOHOVEC

Biblický verš na rok 2021:
Lebo kto by si chcel zachrániť život, stratí ho. Kto však stratí svoj život pre mňa a pre evanjelium, zachráni si ho.“ (Mk 8, 35)

Pomoc blížnym a modlitbové podnety v čase pandémie


MIlí priatelia, bratia a sestry v Pánovi!

I v tomto neľahkom čase, v ktorom sme sa ocitli, môžeme vydávať svedectvo o láske Pána Ježiša Krista praktickou službou a pomocou blížnym, ktorí sa ocitli v núdzi. V tejto sekcii budeme postupne pridávať konkrétne výzvy a potreby ľudí v našom okolí. Ak viete aj o iných potrebách a výzvach, dajte nám vedieť, aby sme ich mohli doplniť do zoznamu. Ďakujeme Vám za akúkoľvek službu kresťanskej pomoci a lásky!

Modlitbové podnety:

Dakujeme Bože, za ochranu a milosť.

Dakujeme za všetkých uzdravenych z korony, aj v našom zbore.

Prosíme o všetkých chorých, či už na koronu, ale aj na akékoľvek iné choroby. Buď dobrým Lekárom a pomôž nám, prosíme.

Poteštých, ktorí sa museli rozlúčiť so svojimi blízkymi...Ty zotri ich slzy a utíš ich.

Prosíme za múdrosť a pokoj do tejto pandemickej situácie, prosime o možnosť sa znova stretávať v našich kostoloch.

Prosíme Ťa za upokojenie a múdrosť do situácie v práci bohuznamej sestry.

Nachádzame sa v týždni modlitieb za jednotu kresťanov. Nemôžeme sa stretnúť s našimi bratmi a sestrami katolíkmi. Dávame Ti ich do Tvojej ochrany a milosti. Ty si Bohom jednoty, Ty spájas, prijímas nás v láske. 

Veríme Ti, Pane, aj tomto ťažkom čase. Utiekame sa k Tebe, potešuj a posilňujúnás. Amen.

 

 


Najbližšie podujatia:

  • 24.01 2021 o 08:30 Piesne k Službám Božím na poslednú nedeľu po Zjavení: konfiteor 1, 61, 35, 484, A 19
  • 25.01 2021 o 15:00 Modlitbová reťaz rodiny Cirkevného zboru o 15:00
  • 26.01 2021 o 15:00 Modlitbová reťaz rodiny Cirkevného zboru o 15:00
  • 27.01 2021 o 15:00 Modlitbová reťaz rodiny Cirkevného zboru o 15:00
  • 31.01 2021 o 10:00 Bude pridaná nahrávka Služieb Božích na nedeľu Deviatnik