CIRKEVNÝ ZBOR ECAV HLOHOVEC

Biblický verš na rok 2020:
„Verím! Pomôž mojej nevere!“ (Mk 9, 24b)

Oznamy na týždeň po 8. nedeli po Sv. Trojici od 2.8.2020 do 9.8.2020


  • V piatok sme sa na cintoríne v Hlohovci rozlúčili s naším spolubratom, p. Ľubomírom Vacekom, zosnulým vo veku 88 rokov.
  • Od stredy, 5.8.2020, budeme na dovolenke. V prípade potreby kontaktujte, prosím, br. farára z Piešťan, ThDr. Branislava Dolinského na čísle uvedenom v Tranovského ročenke, a tiež vyvesenom na fare.
  • Na budúcu nedeľu, ak nám dá Pán Boh život a zdravie, sa stretneme na Službách Božích na 9. nedeľu po Sv. Trojici v Sasinkove o 8:30, v Hlohovci mimoriadne o 14:00 a v Pastuchove o 10:30.

  Všetky oznamy sú priebežne uverejňované aj na našej webovej stránke...

  Z ďalšieho programu:

  6.9.2020 sa nám blíži plánovaný zborový deň v Pastuchove. V rámci SB budeme požehnávať deti, mládež i vyučujúcich do začínajúceho školského roka 2020/2021. Prosíme Vás o pomoc s koláčmi, so slaným a sladkým pečivom. Všetkých ochotných sestry i bratov prosíme, aby ste sa prihlásili u br. kurátora Roháčka, alebo u ses. Janky Makýšovej a Zuzany Medveďovej. Ďakujeme Vám!


  Najbližšie podujatia:

  • 12.08 2020 o 15:00 Modlitbová reťaz rodiny Cirkevného zboru o 15:00
  • 13.08 2020 o 15:00 Modlitbová reťaz rodiny Cirkevného zboru o 15:00
  • 14.08 2020 o 15:00 Modlitbová reťaz rodiny Cirkevného zboru o 15:00
  • 16.08 2020 o 08:30 Spoveď a Večera Pánova v rámci Služieb Božích v Sasinkove
  • 16.08 2020 o 08:30 Služby Božie na 10. nedeľu po Sv. Trojici v Sasinkove s VP
  • 16.08 2020 o 10:30 Spoveď a Večera Pánova v rámci Služieb Božích v Hlohovci
  • 16.08 2020 o 10:30 Spoveď a Večera Pánova v rámci Služieb Božích v Pastuchove
  • 16.08 2020 o 10:30 Služby Božie na 10. nedeľu po Sv. Trojici v Hlohovci s VP
  • 16.08 2020 o 10:30 Služby Božie na 10. nedeľu po Sv. Trojici v Pastuchove s VP
  • 23.08 2020 o 08:30 Služby Božie na 11. nedeľu po Sv. Trojici v Sasinkove
  • 23.08 2020 o 10:30 Služby Božie na 11. nedeľu po Sv. Trojici v Pastuchove
  • 23.08 2020 o 14:00 Služby Božie na 11. nedeľu po Sv. Trojici v Hlohovci
  • 06.09 2020 o 10:00 Zborový deň v Pastuchove