CIRKEVNÝ ZBOR ECAV HLOHOVEC

Biblický verš na rok 2023:

„Preto, keď z milosti máme takúto službu, neochabujeme. Lebo nie sami seba kážeme, ale Krista Ježiša, Pána; a o sebe však (hovoríme) ako o vašich služobníkoch skrze Ježiša. Lebo Boh, ktorý povedal: Nech z temnosti zažiari svetlo! - zažiaril v našich srdciach, aby svietilo poznanie slávy Božej v tvári Kristovej. Tento poklad máme, pravda, v hlinených nádobách, aby sa ukázalo, že tá prenesmierna moc je z Boha, a nie z nás. (2 K 4, 1. 5 - 7)

Oznamy na týždeň po 3. pôstnej nedeli, od 12.3.2023 do 19.3.2023


  • Dnes o 17:00 bude v našom kostole v Hlohovci pôstny organový koncert, ktorým nás prevedie organista, MgA. Janko Siroma, PhD., predseda Výboru cirkevnej hudby a hymnológie ECAV. Po koncerte bude drobné občerstvenie. Srdečne pozývame!
  • Vzadu v kostole je pripravená správa farára za rok 2022. Keď sa minie a bude o ňu záujem, dotlačíme ju.
  • V týždni naďalej pokračujeme v našich pravidelných pôstnych stretnutiach na večerných Službách Božích. V utorok v Pastuchove o 16:00, v stredu v Hlohovci o 17:00 a vo štvrtok v Sasinkove o 15:00.
  • V týždni budem vyučovať ENV podľa rozvrhu.
  • Konfirmandi prváci sa stretnú na príprave v stredu o 15:00 na fare.
  • V nedeľu, ak nám dá Pán Boh život a zdravie, budú Služby Božie na 4. pôstnu nedeľu v Sasinkove o 8:30, v Pastuchove o 10:00 a v Hlohovci o 11:30.

  Všetky oznamy sú priebežne uverejňované aj na našej webovej stránke...

  Z ďalšieho programu:

  Do Vašej pozornosti dávame i možnosť poskytnúť 2% z Vašich daní pre naše OZ JH. Tlačivá sú pripravené vzadu v kostole, taktiež i na našej webovej stránke. Ďakujeme Vám!

  V nedeľu 26.3.2023, teda o dva týždne, nás čakajú voľby dištriktuálneho dozorcu ZD ECAV. Kandidáta na funkciu predstavíme počas budúcej nedele.

  Taktiež dávame do Vašej pozornosti prosbu o pomoc, v nedeľu, 26.3.2023 sa v popoludnajších hodinách uskutoční na pôde nášho CZ, konkrétne v kultúrnom dome v Pastuchove, seniorálny konvent BAS. Chceme poprosiť ochotné sestry a bratov o napečenie slaného a sladkého pečiva. Vopred Vám ďakujeme za pomoc!

  V priebehu mesiaca marec (do 31.3.2023) je možnosť prihlásiť sa na zborový výlet do Vojlovice v Srbsku. Radi by sme opäť navštívili našich priateľov, bratov a sestry, Slovákov žijúcich po generácie v srbskej Vojvodine. Samotný výlet bude v dňoch od 27.4.2023 do 30.4.2023. Záujem zisťujem už teraz kvôli vybaveniu dopravy a tiež, aby sme dali vedieť do Vojlovice, aby sa aj oni mohli pripraviť. Prihlásiť sa môžete u zborových duchovných a u Janky a Miloša Makýšových. Tešíme sa i na tento spoločne strávený čas!


  Najbližšie podujatia:

  • 13.03 2023 o 15:00 Každodenné modlitbové spoločenstvo počas celého týždňa o 15:00
  • 21.03 2023 o 16:00 Stredtýžňové, pôstne večerné Služby Božie v Pastuchove
  • 21.03 2023 o 16:00 Piesne k večerným Službám Božím v 4. pôstnom týždni: ...
  • 22.03 2023 o 17:00 Stredtýžňové, pôstne večerné Služby Božie v Hlohovci
  • 23.03 2023 o 15:00 Stredtýžňové, pôstne večerné Služby Božie v Sasinkove
  • 26.03 2023 o 08:30 Mimoriadny volebný konvent v Sasinkove
  • 26.03 2023 o 08:30 Služby Božie na 5. pôstnu nedeľu - Smrtnú - v Sasinkove
  • 26.03 2023 o 08:30 Piesne k Službám Božím na 5. pôstnu nedeľu - Smrtnú: Pašie
  • 26.03 2023 o 10:00 Služby Božie na 5. pôstnu nedeľu - Smrtnú - v Pastuchove
  • 26.03 2023 o 10:00 Mimoriadny volebný konvent v Pastuchove
  • 26.03 2023 o 10:30 Detská besiedka v Pastuchove
  • 26.03 2023 o 11:30 Služby Božie na 5. pôstnu nedeľu - Smrtnú - v Hlohovci
  • 26.03 2023 o 11:30 Mimoriadny volebný konvent v Hlohovci
  • 29.03 2023 o 15:00 Stretnutie konfirmandov prvákov v Hlohovci
  • 01.04 2023 o 15:00 Stretnutie mládeže "Eldorado" v Sasinkove
  • 02.04 2023 o 08:30 Služby Božie na 6. pôstnu nedeľu - Kvetnú - v Sasinkove
  • 02.04 2023 o 10:00 Služby Božie na 6. pôstnu nedeľu - Kvetnú - v Pastuchove
  • 02.04 2023 o 11:30 Spoveď a Večera Pánova v rámci Služieb Božích v Hlohovci
  • 02.04 2023 o 11:30 Služby Božie na 6. pôstnu nedeľu - Kvetnú - v Hlohovci s VP
  • 18.04 2023 o 16:00 Biblická hodina (nielen) pre ženy v Pastuchove