CIRKEVNÝ ZBOR ECAV HLOHOVEC

Biblický verš na pamätný rok 2022 - 400. výročie synody Superintendencie Nitrianskej v Hlohovci:

„Teraz však - znie výrok Hospodinov - vráťte sa ku mne celým srdcom a pôstom, plačom a nárekom! Roztrhnite si srdcia a nie šaty, vráťte sa k Hospodinu, svojmu Bohu, lebo je milostivý a milosrdný, zhovievavý a hojný v milosti, lebo mu je ľúto spôsobiť pohromu. (Joel 2, 12 - 13)

Oznamy na týždeň po 4. nedeli po Veľkej noci, od 15.5.2022 do 22.5.2022


  • V piatok sme sa na cintoríne v Hlohovci rozlúčili s našou spolusestrou, pani Oľgou Podušelovou, rod. Pavlusovou, zosnulou vo veku 85 rokov. Rodinu i pozostalých vkladáme do Božej opatery!
  • Včera sme v kostole v Hlohovci pokrstili dievčatko Victoriu Múčkovú. Dievčatku i rodičom želáme veľa Božej milosti!
  • V týždni budeme vyučovať ENV, ak nám dá Pán Boh život a zdravie, podľa rozvrhu.
  • Vo štvrtok sa stretnú konfirmandi v kostole v Sasinkove o 17:00.
  • Na budúcu nedeľu, ak nám dá Pán Boh život a zdravie, budú Služby Božie na 5. nedeľu po Veľkej noci v Sasinkove o 8:30, v Hlohovci o 10:30 s VP a Pastuchove o 10:30.
  • Na budúcu nedeľu bude taktiež seniorálne stretnutie SEŽ v Evanjelickom kostole v Trnave o 15:00.

  Všetky oznamy sú priebežne uverejňované aj na našej webovej stránke...

  Z ďalšieho programu:

  Na piatok, o dva týždne, 27.5.2022, zvoláva predsedníctvo CZ zasadnutie zborového presbyterstva v kostole v Hlohovci o 18:00. Presbyterov srdečne pozývame!

  V nedeľu, o dva týždne, 29.5.2022, plánujeme v prípade pekného počasia výlet RoS (a nielen RoS) do hôr pohoria Tribeč, presnejšie na Vrchhoru a Michalov hrad. Opäť sa jedná o nenáročnú turistiku v nádhernom prostredí. Stretneme sa o 13:30 pred kostolom v Hlohovci a odtiaľ sa presunieme autami do Klížskeho hradišťa. Kto by potreboval odvoz, stačí sa nahlásiť u ses. zb. dozorkyne alebo u br. zb. farára. Tešíme sa na spoločný čas!


  Najbližšie podujatia:

  • 18.05 2022 o 15:00 Modlitbová reťaz rodiny Cirkevného zboru o 15:00
  • 19.05 2022 o 15:00 Modlitbová reťaz rodiny Cirkevného zboru o 15:00
  • 19.05 2022 o 17:00 Stretnutie konfirmandov v Sasinkove
  • 20.05 2022 o 15:00 Modlitbová reťaz rodiny Cirkevného zboru o 15:00
  • 22.05 2022 o 08:30 Služby Božie na 5. nedeľu po Veľkej noci v Sasinkove
  • 22.05 2022 o 08:30 Piesne k Službám Božím na 5. nedeľu po Veľkej noci: ...
  • 22.05 2022 o 10:30 Spoveď a Večera Pánova po Službách Božích v Hlohovci
  • 22.05 2022 o 10:30 Služby Božie na 5. nedeľu po Veľkej noci v Hlohovci s VP
  • 22.05 2022 o 10:30 Služby Božie na 5. nedeľu po Veľkej noci v Pastuchove
  • 26.05 2022 o 18:00 Biblická hodina (nielen) pre ženy v Hlohovci
  • 26.05 2022 o 20:00 Bude pridaná nahrávka 8. biblickej hodiny (nielen pre ženy)
  • 29.05 2022 o 08:30 Detská besiedka v Sasinkove