CIRKEVNÝ ZBOR ECAV HLOHOVEC

Biblický verš na pamätný rok 2022 - 400. výročie synody Superintendencie Nitrianskej v Hlohovci:

„Teraz však - znie výrok Hospodinov - vráťte sa ku mne celým srdcom a pôstom, plačom a nárekom! Roztrhnite si srdcia a nie šaty, vráťte sa k Hospodinu, svojmu Bohu, lebo je milostivý a milosrdný, zhovievavý a hojný v milosti, lebo mu je ľúto spôsobiť pohromu. (Joel 2, 12 - 13)

Oznamy na týždeň po 8. nedeli Sv. Trojice, od 7.8.2022 do 14.8.2022


  • V stredu sme sa na cintoríne v Hlohovci v nádeji vzkriesenia rozlúčili s naším spolubratom, pánom Ing. Milanom Brezom, zosnulým vo veku 79 rokov. Rodine i pozostalým vyprosujeme veľa Božej milosti a útechy v žiali!
  • Na budúcu nedeľu, ak nám dá Pán Boh život a zdravie, budú Služby Božie na 9. nedeľu po Sv. Trojici v Sasinkove o 8:30, v Pastuchove o 10:00 a v Hlohovci o 11:30.

  Všetky oznamy sú priebežne uverejňované aj na našej webovej stránke...

  Z ďalšieho programu:

  -


  Najbližšie podujatia:

  • 07.08 2022 o 08:30 Služby Božie na 8. nedeľu po Sv. Trojici v Sasinkove
  • 07.08 2022 o 08:30 Piesne k Službám Božím na 8. nedeľu po Svätej Trojici: 187, 488, 198, 278, A 59
  • 07.08 2022 o 10:00 Služby Božie na 8. nedeľu po Sv. Trojici v Pastuchove
  • 07.08 2022 o 11:30 Služby Božie na 8. nedeľu po Sv. Trojici v Hlohovci
  • 07.08 2022 o 15:00 Modlitbová reťaz rodiny Cirkevného zboru o 15:00
  • 08.08 2022 o 15:00 Modlitbová reťaz rodiny Cirkevného zboru o 15:00
  • 09.08 2022 o 15:00 Modlitbová reťaz rodiny Cirkevného zboru o 15:00
  • 21.08 2022 o 08:30 Spoveď a Večera Pánova v rámci Služieb Božích v Sasinkove
  • 21.08 2022 o 10:00 Spoveď a Večera Pánova v rámci Služieb Božích v Pastuchove
  • 21.08 2022 o 10:30 Spoveď a Večera Pánova v rámci Služieb Božích v Hlohovci