CIRKEVNÝ ZBOR ECAV HLOHOVEC

Biblický verš na rok 2020:
„Verím! Pomôž mojej nevere!“ (Mk 9, 24b)

O "pravom" a "nepravom" EPsT


Osobný názor zborového farára

Milí bratia a sestry!

Od viacerých z Vás som dostal otázku, čo spraviť v súčasnej vôbec nie ľahkej situácii, kedy nám do domácností prichádzajú hneď dva EPsT od dvoch rôznych vydavateľov. Ktorý treba čítať? Ktorý si vybrať? Ktorý si predplatiť?...

Na otázky: ktorý EPsT treba čítať, ktorý si vybrať, a ktorý si predplatiť, mám iba jednu odpoveď. Hoci nám bol z BÚ ZD zaslaný prípis o tom, ako treba čítať "nový, dobrý a už správne píšuci EPsT", a ako netreba ten "falošný, zlý a rozdeľujúci verejnosť", vydávaný Spolkom Tranovský, predsa chcejúc byť súdnym človekom, poviem toľko: každá minca má dve strany. A každý rozumne uvažujúci človek, ak chce poznať problematiku zo všetkých uhlov pohľadu, bude hľadať ďalej, ako len v oficiálnych vyjadreniach tých, ktorí sú v súčasnosti pri moci. Pripomína mi to socialistický pohľad na svet, kedy ľudia jednoducho "museli" prijímať oficiálne stanoviská, ktoré vydávali "tí hore". Myslím, že práve cez túto skúsenosť by sme mali vedieť rozpoznávať všetky tie jemné odtienky rôzne sa predstavujúcej názorovej totality, ktorá nám chce vnútiť len jednostranný pohľad na vec.

Ak teda chceme nad vecami rozmýšľať a úprimne hľadať korene problémov, nezostaneme len pri jednostrannom uvažovaní, že toto je "pravý" EPsT a toto je "falošný" EPsT. To nie je správne a nik nemá právo tvrdiť, že to tak je. Ak sa neviete rozhodnúť, ktorý EPsT budete odoberať, vyberte si oba a rozmýšľajte nielen nad tým, čo tam je napísané, ale zvlášť aj nad tým, čo tam nie je napísané, prípadne nad tým, čo je medzi riadkami. Vždy máte totiž možnosť odhlásiť si jeden z EPsT a požiadať aj o vrátenie zvyšnej sumy. A ak Vás čítanie EPsT (jedno ktorého) vnútorne zaťažuje a ničí Váš vnútorný pokoj a túžbu byť s Pánom Bohom a nie v ľudských konfliktoch, až potom ho nečítajte vôbec.

Napokon Vás chcem povzbudiť k jednej veci. Cirkev nemá právo prikazovať ľuďom čo majú a čo nemajú čítať. Škaredo na to doplatila Rímsko - katolícka cirkev so svojím indexom zakázaných kníh, z ktorých sa napokon mnohé ukázali byť veľmi prínosnými pre spoločnosť. Cirkev môže odporúčať. A ak nám niečo vrele odporúča, tak je to čítanie Božieho Slova. Zvlášť v tejto pohnutej dobe potrebujeme návrat k Božiemu Slovu, k modlitbe a k Pánovi Ježišovi Kristovi. Pomôže nám v mnohom. Čítajte Božie Slovo! Čítajte ho pravidelne! Čítajte ho v rodinách, čítajte ho s vnúčatami! A modlite sa spolu... Za spoznanie pravdy Božieho Slova, za pokoj medzi nami, v rodinách v zbore i v cirkvi. A zistíte, že nájdete oveľa viacej, než v ľudskom prekáraní sa...

Žiaľ, aj v našom zbore sa Biblia stáva knihou "akoby" len pre farára. Ale to tak nesmie byť. Vráťme sa k Božiemu Slovu. K tomu Vás úprimne povzbudzujem!

Mgr. Ľuboš Vontorčík, zborový farár CZ ECAV Hlohovec


Najbližšie podujatia:

  • 18.10 2020 o 10:30 Piesne na 19. nedeľu po Sv. Trojici: 188, 474, 204, 634, A 68
  • 22.10 2020 o 15:00 Modlitbová reťaz rodiny Cirkevného zboru o 15:00
  • 23.10 2020 o 15:00 Modlitbová reťaz rodiny Cirkevného zboru o 15:00
  • 24.10 2020 o 15:00 Modlitbová reťaz rodiny Cirkevného zboru o 15:00
  • 25.10 2020 o 10:30 Bude pridaná nahrávka Služieb Božích na 20. nedeľu po Sv. Trojici