CIRKEVNÝ ZBOR ECAV HLOHOVEC

Biblický verš na rok 2020:
„Verím! Pomôž mojej nevere!“ (Mk 9, 24b)

Novinky


Aktualizované na stránke: 30.3.2020

Pridaná sekcia: SME SPOLU AJ POČAS PANDÉMIE s nahrávkami a textami kázní, pobožostí a Služieb Božích v čase zavretých kostolov

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV k Veľkej noci 2020

ecavhc.sk/fileadmin/user_upload/PL_2020_1_Slavnost_Velkonocna.pdf

Služby Božie a koronavírus

Výročná správa farára za rok 2019

ecavhc.sk/fileadmin/user_upload/VSF_HC_2019.pdf

Výročná správa predsedu Výboru OZJH za rok 2019

ecavhc.sk/fileadmin/user_upload/OZJH_VS_2019.pdf

V sekcii "Kto sme": správy o hospodárení za roky 2016 - 2019

V sekcii "Zo života zboru": Pastiersky list zboru biskupov ECAV k Vianociam, december 2019; Nové smerovatky 4/2019; Archív oznamov: september, október, november, december 2019; január, február 2020; Čo sme prežili od 1.6.2019 do 3.11.2019

Pozor! Zmena času Služieb Božích!

Služby Božie bývajú v novom harmonograme od prvej októbrovej nedele nasledovne: Sasinkovo 8:30, Hlohovec 10:30 a  Pastuchov 10:30.

Nariadenie o GDPR, formulár na vyjadrenie súhlasu s evidovaním člena CZ a cirkevný príspevok

https://www.ecavhc.sk/fileadmin/user_upload/GDPR_Evidencia_A_Prestup.pdf

https://www.ecavhc.sk/fileadmin/user_upload/GDPR_Prava_A_Povinnosti_Clenov_Cirkevny_Prispevok.pdf

Nahrávky kázní

https://www.ecavhc.sk/kazne-a-videozaznamy/

Prihláška za člena OZ ThDr. Jána Hanu

https://www.ecavhc.sk/fileadmin/user_upload/Prihlaska_OZJH.pdf

Rozvrh hodín výučby ENV v školskom roku 2019/2020

https://www.ecavhc.sk/fileadmin/user_upload/Rozvrh_Hodin_Vyucba_ENV_HC_A_Okolie_2019_20.pdf


Najbližšie podujatia:

  • 07.04 2020 o 15:00 Modlitbová reťaz rodiny Cirkevného zboru spolu so spoločenstvom celej cirkvi o 15:00
  • 08.04 2020 o 15:00 Modlitbová reťaz rodiny Cirkevného zboru spolu so spoločenstvom celej cirkvi o 15:00
  • 09.04 2020 o 12:00 Bude pridaná nahrávka večerných Služieb Božích na Zelený štvrtok
  • 09.04 2020 o 15:00 Modlitbová reťaz rodiny Cirkevného zboru spolu so spoločenstvom celej cirkvi o 15:00
  • 10.04 2020 o 12:00 Bude pridaná nahrávka Pašiových Služieb Božích na Veľký piatok