CIRKEVNÝ ZBOR ECAV HLOHOVEC

Biblický verš na rok 2020:
„Verím! Pomôž mojej nevere!“ (Mk 9, 24b)

Liturgické texty v roku 2020


JANUÁR:

1.1.2020 - Nový rok
Introit: Iz 9, 5; Ep:Ž 8, 2 - 10; Ev: L 4, 16 - 21; kázeň:

5.1.2020 - Nedeľa po Novom roku
Introit: -; Ep: -; Ev: -; kázeň:

6.1.2020 - Zjavenie Krista Pána mudrcom
Introit: -; Ep: -; Ev: -; kázeň:

12.1.2020 - 1. nedeľa po Zjavení
Introit: -; Ep: -; Ev: -; kázeň:


Najbližšie podujatia:

  • 06.04 2020 o 15:00 Modlitbová reťaz rodiny Cirkevného zboru spolu so spoločenstvom celej cirkvi o 15:00
  • 07.04 2020 o 15:00 Modlitbová reťaz rodiny Cirkevného zboru spolu so spoločenstvom celej cirkvi o 15:00
  • 08.04 2020 o 15:00 Modlitbová reťaz rodiny Cirkevného zboru spolu so spoločenstvom celej cirkvi o 15:00
  • 09.04 2020 o 12:00 Bude pridaná nahrávka večerných Služieb Božích na Zelený štvrtok
  • 10.04 2020 o 12:00 Bude pridaná nahrávka Pašiových Služieb Božích na Veľký piatok