CIRKEVNÝ ZBOR ECAV HLOHOVEC

Biblický verš na rok 2023:

„Preto, keď z milosti máme takúto službu, neochabujeme. Lebo nie sami seba kážeme, ale Krista Ježiša, Pána; a o sebe však (hovoríme) ako o vašich služobníkoch skrze Ježiša. Lebo Boh, ktorý povedal: Nech z temnosti zažiari svetlo! - zažiaril v našich srdciach, aby svietilo poznanie slávy Božej v tvári Kristovej. Tento poklad máme, pravda, v hlinených nádobách, aby sa ukázalo, že tá prenesmierna moc je z Boha, a nie z nás. (2 K 4, 1. 5 - 7)

Prihláška na letný tábor dorastu "Prežiješ 2.0?" vo Výtokoch od 2.7. do 7.7.2023


ecavhc.sk/fileadmin/user_upload/Prihlaska_Tabor_Mladeze_2023.pdf

ecavhc.sk/fileadmin/user_upload/Prihlaska_Tabor_Mladeze_2023_Print.pdf


Najbližšie podujatia:

 • 04.06 2023 o 08:30 Služby Božie na Svätú Trojicu v Sasinkove
 • 04.06 2023 o 08:30 Piesne k Službám Božím na Svätú Trojicu: 188, 182, 203, 644, A 47
 • 04.06 2023 o 10:00 Služby Božie na Svätú Trojicu v Pastuchove
 • 04.06 2023 o 11:30 Služby Božie na Svätú Trojicu v Hlohovci
 • 05.06 2023 o 15:00 Každodenné modlitbové spoločenstvo počas celého týždňa o 15:00
 • 06.06 2023 o 16:00 Biblická hodina (nielen) pre ženy v Pastuchove
 • 07.06 2023 o 17:00 Biblická hodina (nielen) pre ženy v Hlohovci
 • 08.06 2023 o 15:00 Biblická hodina (nielen) pre ženy v Sasinkove
 • 14.06 2023 o 15:00 Stretnutie konfirmandov prvákov v Hlohovci + opravný test
 • 18.06 2023 o 10:00 Spoveď a Večera Pánova v rámci Služieb Božích v Pastuchove
 • 18.06 2023 o 11:30 Spoveď a Večera Pánova v rámci Služieb Božích v Hlohovci
 • 18.06 2023 o 16:00 Spoveď a Večera Pánova v rámci Služieb Božích v Sasinkove
 • 17.09 2023 o 10:00 Zborový deň v Sasinkove
 • 22.09 2023 o 18:00 Zasadnutie presbyterstva v kostole v Hlohovci