CIRKEVNÝ ZBOR ECAV HLOHOVEC

Biblický verš na pamätný rok 2022 - 400. výročie synody Superintendencie Nitrianskej v Hlohovci:

„Teraz však - znie výrok Hospodinov - vráťte sa ku mne celým srdcom a pôstom, plačom a nárekom! Roztrhnite si srdcia a nie šaty, vráťte sa k Hospodinu, svojmu Bohu, lebo je milostivý a milosrdný, zhovievavý a hojný v milosti, lebo mu je ľúto spôsobiť pohromu. (Joel 2, 12 - 13)

Výsledky voľby generálneho dozorcu ECAV na Slovensku 2022 za Cirkevný zbor ECAV Hlohovec


V nasledovnom odkaze získate všetky potrebné informácie, zaslané GBÚ ECAV na Slovensku, k voľbám generálneho dozorcu v roku 2022, vrátane životopisov, motivácií a pod.

https://www.ecavhc.sk/fileadmin/user_upload/Zoznam_dokumentov_k_volbam_GD.pdf 

Mimoriadne volebné konventy s tajnou voľbou sme zadržali v rámci Služieb Božích na všetkých miestach Cirkevného zboru dňa 1.5.2022 s týmto výsledkom: (Hlohovec + Sasinkovo + Pastuchov a spolu)

 • Počet vydaných hlasovacích lístkov: 23 + 30 + 23; spolu: 76
 • Počet odovzdaných hlasovacích lístkov: 23 + 30 + 23; spolu: 76
 • Počet platných volebných lístkov: 23 + 8 + 23; spolu: 54
 • Počet neplatných volebných lístkov: 0 + 22 + 0; spolu: 22
 • Ing. Peter Gärtner: 6 + 6 + 3; spolu: 15
 • Ing. Renáta Vinczeová: 14 + 2 + 9; spolu: 25

Najbližšie podujatia:

 • 18.05 2022 o 15:00 Modlitbová reťaz rodiny Cirkevného zboru o 15:00
 • 19.05 2022 o 15:00 Modlitbová reťaz rodiny Cirkevného zboru o 15:00
 • 19.05 2022 o 17:00 Stretnutie konfirmandov v Sasinkove
 • 20.05 2022 o 15:00 Modlitbová reťaz rodiny Cirkevného zboru o 15:00
 • 22.05 2022 o 08:30 Služby Božie na 5. nedeľu po Veľkej noci v Sasinkove
 • 22.05 2022 o 08:30 Piesne k Službám Božím na 5. nedeľu po Veľkej noci: ...
 • 22.05 2022 o 10:30 Spoveď a Večera Pánova po Službách Božích v Hlohovci
 • 22.05 2022 o 10:30 Služby Božie na 5. nedeľu po Veľkej noci v Hlohovci s VP
 • 22.05 2022 o 10:30 Služby Božie na 5. nedeľu po Veľkej noci v Pastuchove
 • 26.05 2022 o 18:00 Biblická hodina (nielen) pre ženy v Hlohovci
 • 26.05 2022 o 20:00 Bude pridaná nahrávka 8. biblickej hodiny (nielen pre ženy)
 • 29.05 2022 o 08:30 Detská besiedka v Sasinkove