CIRKEVNÝ ZBOR ECAV HLOHOVEC

Biblický verš na rok 2023:

„Preto, keď z milosti máme takúto službu, neochabujeme. Lebo nie sami seba kážeme, ale Krista Ježiša, Pána; a o sebe však (hovoríme) ako o vašich služobníkoch skrze Ježiša. Lebo Boh, ktorý povedal: Nech z temnosti zažiari svetlo! - zažiaril v našich srdciach, aby svietilo poznanie slávy Božej v tvári Kristovej. Tento poklad máme, pravda, v hlinených nádobách, aby sa ukázalo, že tá prenesmierna moc je z Boha, a nie z nás. (2 K 4, 1. 5 - 7)

Výročná správa farára za rok 2022 a Vyhlásenie na uplatnenie si 2% z Vašich daní pre OZJH


Výročná správa farára za rok 2022

ecavhc.sk/fileadmin/user_upload/VSF_HC_2022.pdf

Vyhlásenie na uplatnenie si 2% za Vašich daní pre OZJH

ecavhc.sk/fileadmin/user_upload/Vyhlasenie_2023.pdf


Najbližšie podujatia:

 • 13.03 2023 o 15:00 Každodenné modlitbové spoločenstvo počas celého týždňa o 15:00
 • 21.03 2023 o 16:00 Stredtýžňové, pôstne večerné Služby Božie v Pastuchove
 • 21.03 2023 o 16:00 Piesne k večerným Službám Božím v 4. pôstnom týždni: ...
 • 22.03 2023 o 17:00 Stredtýžňové, pôstne večerné Služby Božie v Hlohovci
 • 23.03 2023 o 15:00 Stredtýžňové, pôstne večerné Služby Božie v Sasinkove
 • 26.03 2023 o 08:30 Mimoriadny volebný konvent v Sasinkove
 • 26.03 2023 o 08:30 Služby Božie na 5. pôstnu nedeľu - Smrtnú - v Sasinkove
 • 26.03 2023 o 08:30 Piesne k Službám Božím na 5. pôstnu nedeľu - Smrtnú: Pašie
 • 26.03 2023 o 10:00 Služby Božie na 5. pôstnu nedeľu - Smrtnú - v Pastuchove
 • 26.03 2023 o 10:00 Mimoriadny volebný konvent v Pastuchove
 • 26.03 2023 o 10:30 Detská besiedka v Pastuchove
 • 26.03 2023 o 11:30 Služby Božie na 5. pôstnu nedeľu - Smrtnú - v Hlohovci
 • 26.03 2023 o 11:30 Mimoriadny volebný konvent v Hlohovci
 • 29.03 2023 o 15:00 Stretnutie konfirmandov prvákov v Hlohovci
 • 01.04 2023 o 15:00 Stretnutie mládeže "Eldorado" v Sasinkove
 • 02.04 2023 o 08:30 Služby Božie na 6. pôstnu nedeľu - Kvetnú - v Sasinkove
 • 02.04 2023 o 10:00 Služby Božie na 6. pôstnu nedeľu - Kvetnú - v Pastuchove
 • 02.04 2023 o 11:30 Spoveď a Večera Pánova v rámci Služieb Božích v Hlohovci
 • 02.04 2023 o 11:30 Služby Božie na 6. pôstnu nedeľu - Kvetnú - v Hlohovci s VP
 • 18.04 2023 o 16:00 Biblická hodina (nielen) pre ženy v Pastuchove