CIRKEVNÝ ZBOR ECAV HLOHOVEC

Biblické verše na jubilejný rok 2022 - 400. výročie synody Superintendencie Nitrianskej v Hlohovci:
Lebo kto by si chcel zachrániť život, stratí ho. Kto však stratí svoj život pre mňa a pre evanjelium, zachráni si ho.“ (Mk 8, 35)

Boha treba viac poslúchať ako ľudí! (Sk 5, 29b)

Štatistika kazuálií za rok 2021


Pokrstení: spolu 10 (HC 5, S 3, P 2)

 • chlapci 2
 • dievčat 8
 • dospelých 0

Konfirmovaní: spolu 7 (S 3, Leopoldov 2, P 1, HC 1)

 • chlapci 4
 • dievčatá 2
 • dospelá (ses) 1

Sobášení: spolu 5 (HC 4, S 1)

 • sobáše 3
 • požehnania manželstva 2

Pohreby: spolu 28 (HC 9, S 6, P 6, Leopoldov 4, NR 1, Tekolďany 1, Šalgočka 1)

 • mužov 18
 • žien 10
 • detí 0

Najbližšie podujatia:

 • 28.01 2022 o 15:00 Modlitbová reťaz rodiny Cirkevného zboru o 15:00
 • 29.01 2022 o 15:00 Modlitbová reťaz rodiny Cirkevného zboru o 15:00
 • 30.01 2022 o 08:30 Služby Božie na 4. nedeľu po Zjavení v Sasinkove
 • 30.01 2022 o 08:30 Piesne k Službám Božím na 4. nedeľu po Zjavení: ...
 • 30.01 2022 o 10:30 Spoveď a Večera Pánova po Službách Božích v Hlohovci
 • 30.01 2022 o 10:30 Služby Božie na 4. nedeľu po Zjavení v Hlohovci s VP
 • 30.01 2022 o 10:30 Služby Božie na 4. nedeľu po Zjavení v Pastuchove
 • 30.01 2022 o 15:00 Modlitbová reťaz rodiny Cirkevného zboru o 15:00
 • 10.02 2022 o 17:00 Stretnutie konfirmandov v Sasinkove
 • 11.02 2022 o 16:00 Bude pridaná nahrávka 4. biblickej hodiny (nielen pre ženy)