CIRKEVNÝ ZBOR ECAV HLOHOVEC

Biblický verš na rok 2020:
„Verím! Pomôž mojej nevere!“ (Mk 9, 24b)

SME SPOLU I POČAS PANDÉMIE


Bratia a sestry!

Práve v tomto čase potrebujeme obzvlášť intenzívne byť v spojení s našim Pánom Ježišom Kristom, ako aj medzi nami navzájom na modlitbách. Preto Vám budeme prinášať krátke pobožnosti v nedeľu spolu so zvesťou Božieho Slova, ako aj v strede týždňa s pokračovaním našich večerných Služieb Božích...

Sledujte našu zborovú web stránku, ktorú pravidelne aktualizujeme (sekcia "Aktuality": SME SPOLU I POČAS PANDÉMIE a život cirkvi a korona vírus) a zotrvávajme spoločne zjednotení na modlitbách v kruhu našich rodín kdekoľvek sa budeme nachádzať.

1. SLUŽBY BOŽIE

Krátka pobožnosť na 3. pôstnu nedeľu spolu s kázňou Slova Božieho, 15.3.2020

ecavhc.sk/fileadmin/user_upload/2020_03_15_3_Postna_Nedela.m4a

taktiež pripájame i text pobožnosti:
https://www.ecavhc.sk/fileadmin/user_upload/2020_03_15_Poboznost_3_Postna_Nedela.pdf

Služby Božie na 4. pôstnu nedeľu, 22.3.2020

ecavhc.sk/fileadmin/user_upload/2020_03_22_4_Postna_Nedela_Cele_SB.m4a

taktiež pripájame i text Služieb Božích:
https://www.ecavhc.sk/fileadmin/user_upload/2020_03_22_SB_4_Postna_Nedela.pdf 

Služby Božie na 5. pôstnu nedeľu - Smrtnú - 29.3.2020

ecavhc.sk/fileadmin/user_upload/2020_03_29_5_Postna_Nedela_Smrtna.m4a

taktiež pripájame i koncept kázne:
https://www.ecavhc.sk/fileadmin/user_upload/2020_03_29_5_Postna_Nedela_Smrtna.pdf

Služby Božie na 6. pôstnu nedeľu - Kvetnú - 5.4.2020

ecavhc.sk/fileadmin/user_upload/2020_04_05_6_Postna_Nedela_Kvetna.m4a

taktiež pripájame i koncept kázne:
https://www.ecavhc.sk/fileadmin/user_upload/2020_04_05_6_Postna_Nedela_Kvetna.pdf

2. VEČERNÉ SLUŽBY BOŽIE

Nahrávky zamyslení z pôstnych večierní

ecavhc.sk/fileadmin/user_upload/2020_02_26_1_Postna_Vecieren.m4a

ecavhc.sk/fileadmin/user_upload/2020_03_03_2_Postna_Vecieren.m4a

ecavhc.sk/fileadmin/user_upload/2020_03_17_3_Postna_Vecieren.m4a

ecavhc.sk/fileadmin/user_upload/2020_03_24_4_Postna_Vecieren.m4a

ecavhc.sk/fileadmin/user_upload/2020_03_31_5_Postna_Vecieren.m4a

ecavhc.sk/fileadmin/user_upload/2020_04_06_6_Postna_Vecieren.m4a

3. MODLITBOVÉ SPOLOČENSTVO

Modlitbová reťaz rodiny Cirkevného zboru spolu so spoločenstvom celej cirkvi

Každodenne o 15:00 Vás pozývame k spoločnej modlitbe Cirkevného zboru spolu s celým spoločenstvom cirkvi v našich rodinách, domácnostiach, ale aj individuálne podľa Vašich možností. Postupne budeme rozširovať témy modlitieb.

Modlime sa za:

 • rodinu Holokovú v Srbsku pri odchode pána Holoka k Pánovi (je to ten pán, ktorý tu bol v novembri na návšteve);
 • pandémiu...;
 • múdrosť a silu pre zdravotníkov;
 • za všetkých tých, ktorí pracujú v mestách a v obciach a musia zabezpečiť chod a všetky opatrenia;
 • za otvorenie kostolov, nájdenie cesty;
 • za všetkych chorých, za ľudí v karanténe, za trpiacich;
 • za naše rodiny;
 • zvládanie ťažkej situácie u mnohých, učenie sa s deťmi, zároveň chodenie do práce, home office, finančný dopad na rodiny.

Túžba po Večeri Pánovej

Milé sestry a bratia,

žiaľ, v tomto čase celosvetovej pandémie korona vírusu nemáme možnosť, aby sme mohli fyzicky sláviť a pristupovať k sviatosti svätej Večere Pánovej. Tak či onak, v duchovnom zmysle, sme vierou i  túžbou účastní na tajomstve Tela a Krvi nášho Pána Ježiša Krista. Nič nás nemôže odlúčiť od Jeho sabaobetujúcej lásky a daru Jeho milosti! Preto sa spolu spojme v modlitbe v túžbe po svätej Večeri Pánovej:

Pane, Ježiši Kriste, Spasiteľu môj! S pokorou a úctou sa skláňam sa pred Tebou. Úprimne túžim po spoločenstve Tvojho Tela a Krvi. Teraz, žiaľ, nemôžem prijať sväté dary Tvojej svätej Večere. Preto prosím o Tvoje milosrdenstvo, naplň ma, Pane, svojím Slovom. Napoj ma svojou milosťou. Nezbav ma svojej svätej prítomnosti v mojom živote. Daj mi prebývať v Tvojom duchu pokoja a lásky. Amen. 

 


Najbližšie podujatia:

 • 07.04 2020 o 15:00 Modlitbová reťaz rodiny Cirkevného zboru spolu so spoločenstvom celej cirkvi o 15:00
 • 08.04 2020 o 15:00 Modlitbová reťaz rodiny Cirkevného zboru spolu so spoločenstvom celej cirkvi o 15:00
 • 09.04 2020 o 12:00 Bude pridaná nahrávka večerných Služieb Božích na Zelený štvrtok
 • 09.04 2020 o 15:00 Modlitbová reťaz rodiny Cirkevného zboru spolu so spoločenstvom celej cirkvi o 15:00
 • 10.04 2020 o 12:00 Bude pridaná nahrávka Pašiových Služieb Božích na Veľký piatok