CIRKEVNÝ ZBOR ECAV HLOHOVEC

Biblický verš na rok 2021:
Lebo kto by si chcel zachrániť život, stratí ho. Kto však stratí svoj život pre mňa a pre evanjelium, zachráni si ho.“ (Mk 8, 35)

SME SPOLU I POČAS PANDÉMIE


Bratia a sestry!

Práve v tomto čase potrebujeme obzvlášť intenzívne byť v spojení s našim Pánom Ježišom Kristom, ako aj medzi nami navzájom na modlitbách. Preto Vám budeme prinášať krátke pobožnosti v nedeľu spolu so zvesťou Božieho Slova, ako aj v strede týždňa s pokračovaním našich večerných Služieb Božích...

Sledujte našu zborovú web stránku, ktorú pravidelne aktualizujeme (sekcia "Aktuality": SME SPOLU I POČAS PANDÉMIE a život cirkvi a korona vírus) a zotrvávajme spoločne zjednotení na modlitbách v kruhu našich rodín kdekoľvek sa budeme nachádzať.

1. SLUŽBY BOŽIE V NEDELE A SVIATKY

Krátka pobožnosť na 3. pôstnu nedeľu spolu s kázňou Slova Božieho, 15.3.2020

ecavhc.sk/fileadmin/user_upload/2020_03_15_3_Postna_Nedela.m4a

taktiež pripájame i text pobožnosti:
https://www.ecavhc.sk/fileadmin/user_upload/2020_03_15_Poboznost_3_Postna_Nedela.pdf

Služby Božie na 4. pôstnu nedeľu, 22.3.2020

ecavhc.sk/fileadmin/user_upload/2020_03_22_4_Postna_Nedela_Cele_SB.m4a

taktiež pripájame i text Služieb Božích:
https://www.ecavhc.sk/fileadmin/user_upload/2020_03_22_SB_4_Postna_Nedela.pdf 

Služby Božie na 5. pôstnu nedeľu - Smrtnú - 29.3.2020

ecavhc.sk/fileadmin/user_upload/2020_03_29_5_Postna_Nedela_Smrtna.m4a

taktiež pripájame i koncept kázne:
https://www.ecavhc.sk/fileadmin/user_upload/2020_03_29_5_Postna_Nedela_Smrtna.pdf

Služby Božie na 6. pôstnu nedeľu - Kvetnú - 5.4.2020

ecavhc.sk/fileadmin/user_upload/2020_04_05_6_Postna_Nedela_Kvetna.m4a

taktiež pripájame i koncept kázne:
https://www.ecavhc.sk/fileadmin/user_upload/2020_04_05_6_Postna_Nedela_Kvetna.pdf

Večerné Služby Božie s modlitebnou túžbou po Večeri Pánovej na Zelený štvrtok, 9.4.2020

ecavhc.sk/fileadmin/user_upload/2020_04_09_Zeleny_Stvrtok.m4a

Služby Božie na Veľký piatok, 10.4.2020

ecavhc.sk/fileadmin/user_upload/2020_04_10_Velky_Piatok.m4a

Služby Božie na slávnosť nedele Vzkriesenia, 12.4.2020

S V R R E X I T     D O M I N V S     V E R E!

ecavhc.sk/fileadmin/user_upload/2020_04_12_Nedela_Vzkriesenia.m4a

Služby Božie na Veľkonočný pondelok, 13.4.2020

ecavhc.sk/fileadmin/user_upload/2020_04_13_Velkonocny_Pondelok.m4a

Služby Božie na 1. nedeľu po Veľkej noci

ecavhc.sk/fileadmin/user_upload/2020_04_19_1_Nedela_Po_VN.m4a

Služby Božie na 2. nedeľu po Veľkej noci

ecavhc.sk/fileadmin/user_upload/2020_04_26_2_Po_VN.m4a

Služby Božie na 3. nedeľu po Veľkej noci

ecavhc.sk/fileadmin/user_upload/2020_05_03_3_Nedela_Po_VN.m4a

Od stredy, 6.5.2020, je opätovne povolené verejné stretávanie sa na Službách Božích, samozrejme po dodržaní všetkých protiepidemiologických opatrení nariadených hlavným hygienikom SR. A tak od nedele, 10.5.2020, sa už môžeme stretávať v našich kostoloch, no nahrávky kázní zo Služieb Božích Vám budeme prinášať i naďalej (v sekcii: "kázne a videozáznamy", ako aj tu).

Kázeň zo Služieb Božích na 4. nedeľu po Veľkej noci

ecavhc.sk/fileadmin/user_upload/2020_05_10_4_Nedela_Po_VN.m4a

Kázeň zo Služieb Božích na 5. nedeľu po Veľkej noci

ecavhc.sk/fileadmin/user_upload/2020_05_17_5_Nedela_Po_VN.m4a

Kázeň zo Služieb Božích na Vstúpenie Krista Pána na nebo

ecavhc.sk/fileadmin/user_upload/2020_05_21_Vstupenie.m4a

Kázeň zo Služieb Božích na nedeľu po Vstúpení

ecavhc.sk/fileadmin/user_upload/2020_05_24_Nedela_Po_Vstupeni.m4a

Kázeň zo Svätodušnej slávnosti

V E N I     C R E A T O R     S P I R I T U S!

ecavhc.sk/fileadmin/user_upload/2020_05_31_Svatodusna_Nedela.m4a

Kázeň z nedele Sv. Trojice

ecavhc.sk/fileadmin/user_upload/2020_06_07_Nedela_Sv_Trojice.m4a

Kázeň z 1. nedele po Sv. Trojici

ecavhc.sk/fileadmin/user_upload/2020_06_14_01_Nedela_Po_Sv_Trojici.m4a

Kázeň z 2. nedele po Sv. Trojici

ecavhc.sk/fileadmin/user_upload/2020_06_21_02_Nedela_Po_Sv_Trojici.m4a

Kázeň zo sviatku slovanských vierozvestov Konštantína - Cyrila a Metoda

ecavhc.sk/fileadmin/user_upload/2020_07_05_Cyril_A_Metod.m4a

Kázeň z 5. nedele po Sv. Trojici

ecavhc.sk/fileadmin/user_upload/2020_07_12_05_Nedela_Po_Sv_Trojici.m4a

Kázeň zo 6. nedele po Sv. Trojici

ecavhc.sk/fileadmin/user_upload/2020_07_19_06_Nedela_Po_Sv_Trojici.m4a

Kázeň zo 7. nedele po Sv. Trojici

ecavhc.sk/fileadmin/user_upload/2020_07_26_07_Nedela_Po_Sv_Trojici.m4a

Kázeň z 10. nedele po Sv. Trojici - Nedele pokánia

ecavhc.sk/fileadmin/user_upload/2020_08_16_10_Nedela_Po_Sv_Trojici_Nedela_Pokania.m4a

Kázeň z 11. nedele po Sv. Trojici

ecavhc.sk/fileadmin/user_upload/2020_08_23_11_Nedela_Po_Sv_Trojici.m4a

Kázeň z 12. nedele po Sv. Trojici

ecavhc.sk/fileadmin/user_upload/2020_08_30_12_Nedela_Po_Sv_Trojici.m4a

Kázeň z 13. nedele po Sv. Trojici - Nedeľa s požehnávaním detí a vyučujúcich

ecavhc.sk/fileadmin/user_upload/2020_09_06_13_Nedela_Po_Sv_Trojici_Pozehnavanie_Deti.m4a

Kázeň zo 14. nedele po Sv. Trojici

ecavhc.sk/fileadmin/user_upload/2020_09_13_14_Nedela_Po_Sv_Trojici.m4a

Kázeň z 15. nedele po Sv. Trojici

ecavhc.sk/fileadmin/user_upload/2020_09_20_15_Nedela_Po_Sv_Trojici.m4a

Kázeň zo 16. nedele po Sv. Trojici

ecavhc.sk/fileadmin/user_upload/2020_09_27_16_Nedela_Po_Sv_Trojici.m4a

Od štvrtka, 15.10.2020, je obmedzená účasť na Službách Božích na 6 účastníkov (vrátane slúžiacich), a tak pokračujeme v nahrávaní celých Služieb Božích. Nahrávky Služieb Božích Vám budeme prinášať i naďalej (v sekcii: "kázne a videozáznamy", ako aj tu).

Služby Božie na 19. nedeľu po Sv. Trojici

ecavhc.sk/fileadmin/user_upload/2020_10_18_19_Nedela_Po_Sv_Trojici.m4a

Služby Božie na 20. nedeľu po Sv. Trojici

youtu.be/xKfjLEuHdfE

Kázeň na pamiatku Reformácie

ecavhc.sk/fileadmin/user_upload/2020_10_31_Pamiatka_Reformacie.m4a

Kázeň na 21. nedeľu po Sv. Trojici - pamiatka posvätenia filiálneho kostola v Pastuchove

youtu.be/--CsXmzXZdA

Kázeň na pamiatku zosnulých

youtu.be/QcJlNl2Xza0

Služby Božie na 22. nedeľu po Sv. Trojici

youtu.be/28a8po7iFJw

Služby Božie na predposlednú nedeľu po Sv. Trojici

youtu.be/I5NsVesYfWw

Kázeň zo Štedrého večera

ecavhc.sk/fileadmin/user_upload/2020_12_24_Stedry_Vecer.m4a

Kázeň z pamiatky prvomučeníka Štefana

ecavhc.sk/fileadmin/user_upload/2020_12_26_Prvomucenik_Stefan.m4a

Kázeň z nedele po Vianociach

ecavhc.sk/fileadmin/user_upload/2020_12_27_Nedela_Po_Vianociach.m4a

Kázeň zo závierky občianskeho roka 2020

ecavhc.sk/fileadmin/user_upload/2020_12_31_Zavierka_Obcianskeho_Roka_2020.m4a

2021

Služby Božie na Nový rok

ecavhc.sk/fileadmin/user_upload/2021_01_01_Novy_Rok.m4a

Služby Božie na nedeľu po Novom roku

ecavhc.sk/fileadmin/user_upload/2021_01_03_Nedela_Po_Novom_Roku.m4a

Služby Božie na sviatok Zjavenia Krista Pána mudrcom

youtu.be/t8008msbDpc

Domáca pobožnosť na 1. nedeľu po Zjavení

youtu.be/dg0TP0Of7aM

Služby Božie na 2. nedeľu po Zjavení

youtu.be/-qlFph43ffQ

Služby Božie na poslednú nedeľu po Zjavení

youtu.be/szbL4wXaYD4

2. VEČERNÉ SLUŽBY BOŽIE V TÝŽDNI

Nahrávky zamyslení z pôstnych večierní 2020

ecavhc.sk/fileadmin/user_upload/2020_02_26_1_Postna_Vecieren.m4a

ecavhc.sk/fileadmin/user_upload/2020_03_03_2_Postna_Vecieren.m4a

ecavhc.sk/fileadmin/user_upload/2020_03_17_3_Postna_Vecieren.m4a

ecavhc.sk/fileadmin/user_upload/2020_03_24_4_Postna_Vecieren.m4a

ecavhc.sk/fileadmin/user_upload/2020_03_31_5_Postna_Vecieren.m4a

ecavhc.sk/fileadmin/user_upload/2020_04_06_6_Postna_Vecieren.m4a

3. MODLITBOVÉ SPOLOČENSTVO

Modlitbová reťaz rodiny Cirkevného zboru spolu so spoločenstvom celej cirkvi

Každodenne o 15:00 Vás pozývame k spoločnej modlitbe Cirkevného zboru spolu s celým spoločenstvom cirkvi v našich rodinách, domácnostiach, ale aj individuálne podľa Vašich možností. 

Túžba po Večeri Pánovej

Milé sestry a bratia,

žiaľ, v tomto čase celosvetovej pandémie korona vírusu nemáme možnosť, aby sme mohli fyzicky sláviť a pristupovať k sviatosti svätej Večere Pánovej. Tak či onak, v duchovnom zmysle, sme vierou i  túžbou účastní na tajomstve Tela a Krvi nášho Pána Ježiša Krista. Nič nás nemôže odlúčiť od Jeho sabaobetujúcej lásky a daru Jeho milosti! Preto sa spolu spojme v modlitbe v túžbe po svätej Večeri Pánovej:

Pane, Ježiši Kriste, Spasiteľu môj! S pokorou a úctou sa skláňam sa pred Tebou. Úprimne túžim po spoločenstve Tvojho Tela a Krvi. Teraz, žiaľ, nemôžem prijať sväté dary Tvojej svätej Večere. Preto prosím o Tvoje milosrdenstvo, naplň ma, Pane, svojím Slovom. Napoj ma svojou milosťou. Nezbav ma svojej svätej prítomnosti v mojom živote. Daj mi prebývať v Tvojom duchu pokoja a lásky. Amen.

Modlitby s túžbou po Večeri Pánovej od Dr. Martina Luthera:

Môj Pane, Ježiši Kriste! Padol som, zhrešil som. Tak rád by som bol silným. A Ty si nám preto ustanovil a daroval túto sviatosť, aby sme jej prostredníctvom roznietili a posilnili svoju vieru. Tak nám môžeš pomôcť. Preto som tu a chcem ju prijať. Pane, pozri, tu je Tvoje Slovo a tu zas moje previnenia, nedostatky a slabosti. No Ty sám si povedal: Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vám dám odpočinutie. Idem teda. Pomôž mi. Amen.

Pane, skutočne nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu. Som však vo veľkej núdzi  a túžim po Tvojej pomoci a milosti. Ináč pred Tebou neobstojím. Chcel by som byť zbožným. No na nikoho, okrem Teba, sa nemôžem spoľahnúť. No teraz som počul Tvoje sladké Slovo, že ma pozývaš k svojmu stolu a zasľubuješ mi, nehodnému, že dostanem odpustenie všetkých svojich hriechov, skrze Tvoje telo a krv, ktoré jem a pijem v tejto sviatosti. Aké sladké je toto slovo. Amen, milý Pane, Tvoje Slovo je pravda, o tom nepochybujem, a preto - na Tvoje Slovo - s Tebou jem a pijem. Nech sa mi stane podľa Tvojho Slova. Amen.

Z Jeruzalemských katechéz:

Pán Boh nás vo svojej nesmiernej láske pri Večeri Pánovej živí a posilňuje telom a krvou svojho Syna. Pán náš Ježiš Kristus v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, a keď dobrorečil, lámal a dával svojím ueníkom hovoriac: Vezmite a jedzte: toto je moje telo. Potom vzdal kalich, dobrorečil a povedal: Vezmite, pite: toto je moja krv. Keď teda On sám vyhlásil a povedal o chlebe: Toto je moje telo, kto by sa ešte odvážil pochybovať? A keď sám potvrdil a povedal: Toto je moja krv, kto by mohol kedy pochybovať a hovoriť, že to Jeho krv nie je? Preto ich prijímame s hlbokým presvedčením, že je to Kristovo telo a krv. Lebo v podobe chleba sa ti dáva telo a v podobe vína sa ti dáva krv, aby si prijímal Kristovo telo a krv a mal s Ním spoločné telo a spoločnú krv. Takto sa stávame aj nositeľmi Krista, keď naše údy preniká Jeho telo a krv. A tak sa podľa apoštola Petra stávame účastnými na božskej prirodzenosti. Tieto vzácne slová sú zo 4. storočia z jeruzalemských katechéz. Uvažujme o nich a nesmierne sa tešme a ďakujme, že môžeme hovoriť s apoštolom Pavlom: "Nežijem už ja, ale žije vo mne Kristus." (G 2, 20) Pane, keď jeme tento chlieb a pijeme z tohto kalicha, zvestujeme Tvoju smrť, kým neprídeš v sláve. Amen.

Modlime sa:

Pane, Ježiši Kriste, Ty nás svojou Večerou premieňaš, aby sme Ti boli vždy podobnejšími; nie sme hodní takého veľkého daru: nebeského chleba a kalicha spásy, ale povedz iba slovo a uzdravení budeme kráčať v sile tohto pokrmu do výšin Tvojho kráľovstva, kde Ťa chceme vidieť z tváre do tváre a velebiť Ťa na veky vekov. Amen. 

 


Najbližšie podujatia:

  • 24.01 2021 o 08:30 Piesne k Službám Božím na poslednú nedeľu po Zjavení: konfiteor 1, 61, 35, 484, A 19
  • 25.01 2021 o 15:00 Modlitbová reťaz rodiny Cirkevného zboru o 15:00
  • 26.01 2021 o 15:00 Modlitbová reťaz rodiny Cirkevného zboru o 15:00
  • 27.01 2021 o 15:00 Modlitbová reťaz rodiny Cirkevného zboru o 15:00
  • 31.01 2021 o 10:00 Bude pridaná nahrávka Služieb Božích na nedeľu Deviatnik