CIRKEVNÝ ZBOR ECAV HLOHOVEC

Biblické verše na rok 2021:
Lebo kto by si chcel zachrániť život, stratí ho. Kto však stratí svoj život pre mňa a pre evanjelium, zachráni si ho.“ (Mk 8, 35)

Boha treba viac poslúchať ako ľudí! (Sk 5, 29b)

Rozvrh hodín výučby ENV v školskom roku 2021 / 2022


ecavhc.sk/fileadmin/user_upload/Rozvrh_Hodin_Vyucba_ENV_HC_A_Okolie_2021_22.pdf

Termíny školských prázdnin:

 • jesenné: 28.10.2021 - 1.11.2021
 • vianočné: 23.12.2021 - 9.1.2022
 • polročné: 4.2.2022 - 6.2.2022
 • jarné: 26.2.2022 - 6.3.2022
 • veľkonočné: 14.4.2022 - 19.4.2022
 • letné: 1.7.2022 - 4.9.2022

Najbližšie podujatia:

 • 12.09 2021 o 08:30 Služby Božie na 15. nedeľu po Sv. Trojici v Sasinkove
 • 12.09 2021 o 08:30 Piesne k Službám Božím na 15. nedeľu po Sv. Trojici: 403, 270, 563, A 85
 • 12.09 2021 o 10:30 Služby Božie na 15. nedeľu po Sv. Trojici v Pastuchove
 • 12.09 2021 o 14:00 Služby Božie na 15. nedeľu po Sv. Trojici v Hlohovci
 • 12.09 2021 o 15:00 Modlitbová reťaz rodiny Cirkevného zboru o 15:00
 • 13.09 2021 o 15:00 Modlitbová reťaz rodiny Cirkevného zboru o 15:00
 • 14.09 2021 o 15:00 Modlitbová reťaz rodiny Cirkevného zboru o 15:00
 • 26.09 2021 o 10:30 Detská besiedka v Pastuchove
 • 03.10 2021 o 08:30 Detská besiedka v Sasinkove
 • 03.10 2021 o 10:30 Detská besiedka v Hlohovci