CIRKEVNÝ ZBOR ECAV HLOHOVEC

Biblické verše na rok 2021:
Lebo kto by si chcel zachrániť život, stratí ho. Kto však stratí svoj život pre mňa a pre evanjelium, zachráni si ho.“ (Mk 8, 35)

Boha treba viac poslúchať ako ľudí! (Sk 5, 29b)

Najbližšie podujatia:

  • 28.11 2021 o 08:30 Bude pridaná nahrávka Služieb Božích na 1. adventnú nedeľu
  • 28.11 2021 o 08:30 Piesne k Službám Božím na 1. adventnú nedeľu: Ó Ježiši, Tvoje vtelenie, 1, rec. krédo, 6, 10, A 1
  • 28.11 2021 o 15:00 Modlitbová reťaz rodiny Cirkevného zboru o 15:00
  • 29.11 2021 o 15:00 Modlitbová reťaz rodiny Cirkevného zboru o 15:00
  • 30.11 2021 o 15:00 Modlitbová reťaz rodiny Cirkevného zboru o 15:00
  • 01.12 2021 o 16:00 Bude pridaná nahrávka domácej pobožnosti na k večierni v 1. adventnom týždni
  • 02.12 2021 o 16:00 Bude pridaná nahrávka biblickej hodiny (nielen pre ženy)
  • 02.12 2021 o 17:00 Onlajn stretnutie konfirmandov