CIRKEVNÝ ZBOR ECAV HLOHOVEC

Biblické verše na jubilejný rok 2022 - 400. výročie synody Superintendencie Nitrianskej v Hlohovci:
Lebo kto by si chcel zachrániť život, stratí ho. Kto však stratí svoj život pre mňa a pre evanjelium, zachráni si ho.“ (Mk 8, 35)

Boha treba viac poslúchať ako ľudí! (Sk 5, 29b)

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV k Vianociam roku Pána 2021


https://www.ecav.sk/aktuality/stanoviska-a-vyjadrenia/pastiersky-list-zboru-biskupov-ecav-k-vianociam-2021


Najbližšie podujatia:

  • 28.01 2022 o 15:00 Modlitbová reťaz rodiny Cirkevného zboru o 15:00
  • 29.01 2022 o 15:00 Modlitbová reťaz rodiny Cirkevného zboru o 15:00
  • 30.01 2022 o 08:30 Služby Božie na 4. nedeľu po Zjavení v Sasinkove
  • 30.01 2022 o 08:30 Piesne k Službám Božím na 4. nedeľu po Zjavení: ...
  • 30.01 2022 o 10:30 Spoveď a Večera Pánova po Službách Božích v Hlohovci
  • 30.01 2022 o 10:30 Služby Božie na 4. nedeľu po Zjavení v Hlohovci s VP
  • 30.01 2022 o 10:30 Služby Božie na 4. nedeľu po Zjavení v Pastuchove
  • 30.01 2022 o 15:00 Modlitbová reťaz rodiny Cirkevného zboru o 15:00
  • 10.02 2022 o 17:00 Stretnutie konfirmandov v Sasinkove
  • 11.02 2022 o 16:00 Bude pridaná nahrávka 4. biblickej hodiny (nielen pre ženy)