CIRKEVNÝ ZBOR ECAV HLOHOVEC

Biblický verš na rok 2020:
„Verím! Pomôž mojej nevere!“ (Mk 9, 24b)

Oznamy na týždeň po Svätodušnej nedeli od 31.5.2020 do 7.6.2020


  • V minulú nedeľu sme do spoločenstva cirkvi krstom sv. prijali dieťatko - Mateja Jána Balaža. Rodičom žehnáme a prosíme Pána, aby spoločne vzrastali vo viere!
  • Včera sme sa na cintoríne v Sasinkove rozlúčili s naším spolubratom, p. Štefanom Slížikom vo veku 91 rokov. Prosíme Pána, aby On svojou láskou potešil pozostalú rodinu.
  • Máme k dispozícii výročnú správu farára i výročnú správu OZ JH, sú vzadu v kostole.
  • Ešte stále môžete podporiť OZ JH svojimi 2% z daní, potrebná tlačivá sú vzadu v kostole, ako aj na našej webovej stránke..
  • Zajtra, vo Svätodušný pondelok, budú večerné Služby Božie v Pastuchove a v Sasinkove o 16:00 a v Hlohovci o 18:00.
  • Od tohto týždňa sa pravdepodobne začne výučba ENV, ešte nevieme ako a kde, čakáme, že sa tieto informácie v priebehu týždňa upresnia.
  • Pokračovanie konfirmačnej prípravy bude od 2. júnového týždňa, teda od stredy, 10.6.2020, v rovnakom čase.
  • Na budúcu nedeľu, ak nám dá Pán Boh život a zdravie, sa stretneme na slávnosť Sv. Trojice. Služby Božie budú v Sasinkove o 8:30, v Hlohovci o 10:30 a v Pastuchove o 10:30 s DB.
  • Prosíme Vás dodržiavať dané protiepidemiologické opatrenia, čiže rozostupy minimálne 2 metre, čo platí aj pri vychádzaní z kostola, prekrytie nosa a úst rúškom a dezinfekcia rúk pri vstupe do kostola. Ďakujeme.

  Všetky oznamy sú priebežne uverejňované aj na našej webovej stránke...

  Z ďalšieho programu:

  -


  Najbližšie podujatia:

  • 05.06 2020 o 15:00 Modlitbová reťaz rodiny Cirkevného zboru o 15:00
  • 06.06 2020 o 15:00 Modlitbová reťaz rodiny Cirkevného zboru o 15:00
  • 07.06 2020 o 08:30 Služby Božie na nedeľu Sv. Trojice v Sasinkove
  • 07.06 2020 o 10:30 Detská besiedka v Pastuchove
  • 07.06 2020 o 10:30 Služby Božie na nedeľu Sv. Trojice v Hlohovci
  • 07.06 2020 o 10:30 Služby Božie na nedeľu Sv. Trojice v Pastuchove s DB
  • 07.06 2020 o 13:00 Bude pridaná nahrávka kázne zo Služieb Božích na nedeľu Sv. Trojice
  • 07.06 2020 o 15:00 Modlitbová reťaz rodiny Cirkevného zboru o 15:00
  • 10.06 2020 o 16:00 Stretnutie konfirmandov prvákov
  • 14.06 2020 o 08:30 Služby Božie na 1. nedeľu po Sv. Trojici v Sasinkove s DB
  • 14.06 2020 o 08:30 Detská besiedka v Sasinkove
  • 14.06 2020 o 10:30 Služby Božie na 1. nedeľu po Sv. Trojici v Hlohovci s DB
  • 14.06 2020 o 10:30 Služby Božie na 1. nedeľu po Sv. Trojici v Pastuchove
  • 14.06 2020 o 10:30 Detská besiedka v Hlohovci
  • 14.06 2020 o 13:00 Bude pridaná nahrávka kázne zo Služieb Božích na 1. nedeľu po Sv. Trojici