CIRKEVNÝ ZBOR ECAV HLOHOVEC

Biblické verše na rok 2021:
Lebo kto by si chcel zachrániť život, stratí ho. Kto však stratí svoj život pre mňa a pre evanjelium, zachráni si ho.“ (Mk 8, 35)

Boha treba viac poslúchať ako ľudí! (Sk 5, 29b)

Oznamy na týždeň po 1. adventnej nedeli od 28.11.2021 do 5.12.2021


  • Naďalej a o to intenzívnejšie pozývame nás všetkých spoločne prežívať tento čas malého pôstu v modlitbách, čím častejšom čítaní Božieho Slova a v odriekaní sa prázdnoty tohto sveta v tichu a pokore pred naším Pánom. Sme totiž jedine v Jeho rukách, On je náš Pán, Jemu patríme! A tak sa mu vo všetkom neustále odovzdávajme!
  • V týždni budeme vyučovať ENV v nezmiešaných skupinách, prípadne online. Čakáme na upresnenie od vedenia škôl.
  • V stredu bude pridaná nahrávka domácej pobožnosti k večierni v 1. adventnom týždni o 16:00.
  • Vo štvrtok bude pridaná nahrávka biblickej hodiny (nielen pre ženy) o 16:00.
  • Konfirmandi sa stretnú onlajn, vo štvrtok o 17:00. Link na stretnutie v aplikácii JitsiMeet, im pošlem pol hodinu vopred pred stretnutím.
  • Na budúcu nedeľu, ak nám dá Pán Boh život a zdravie, bude pridaná nahrávka Služieb Božích na 2. adventnú nedeľu o 8:30 i spolu s piesňami.

  Všetky oznamy sú priebežne uverejňované aj na našej webovej stránke...

  Z ďalšieho programu:

  -


  Najbližšie podujatia:

  • 28.11 2021 o 08:30 Bude pridaná nahrávka Služieb Božích na 1. adventnú nedeľu
  • 28.11 2021 o 08:30 Piesne k Službám Božím na 1. adventnú nedeľu: Ó Ježiši, Tvoje vtelenie, 1, rec. krédo, 6, 10, A 1
  • 28.11 2021 o 15:00 Modlitbová reťaz rodiny Cirkevného zboru o 15:00
  • 29.11 2021 o 15:00 Modlitbová reťaz rodiny Cirkevného zboru o 15:00
  • 30.11 2021 o 15:00 Modlitbová reťaz rodiny Cirkevného zboru o 15:00
  • 01.12 2021 o 16:00 Bude pridaná nahrávka domácej pobožnosti na k večierni v 1. adventnom týždni
  • 02.12 2021 o 16:00 Bude pridaná nahrávka biblickej hodiny (nielen pre ženy)
  • 02.12 2021 o 17:00 Onlajn stretnutie konfirmandov