CIRKEVNÝ ZBOR ECAV HLOHOVEC

Biblický verš na rok 2020:
„Verím! Pomôž mojej nevere!“ (Mk 9, 24b)

Oznamy na týždeň po 4. nedeli po Sv. Trojici od 5.7.2020 do 12.7.2020


  • Máme pre Vás pripravené druhé tohtoročné číslo nášho zborového časopisu Nové smerovatky. Môžete si ho zobrať po Službách Božích za dobrovoľný príspevok 2,-€.
  • (Iba v HC) V našom CZ sa uvoľnilo miesto zborového kurátora, ak má niekto záujem o túto funkciu, dávame ju do Vašej pozornosti. Vopred ďakujeme za kohokoľvek, kto bude ochotný slúžiť v tejto službe.
  • Na budúcu nedeľu, ak nám dá Pán Boh život a zdravie, sa stretneme na Službách Božích na 5. nedeľu po Sv. Trojici v Sasinkove o 8:30, v Hlohovci o 10:30 s VP a v Pastuchove o 10:30.

  Všetky oznamy sú priebežne uverejňované aj na našej webovej stránke...

  Z ďalšieho programu:

  -


  Najbližšie podujatia:

  • 08.07 2020 o 15:00 Modlitbová reťaz rodiny Cirkevného zboru o 15:00
  • 09.07 2020 o 15:00 Modlitbová reťaz rodiny Cirkevného zboru o 15:00
  • 10.07 2020 o 15:00 Modlitbová reťaz rodiny Cirkevného zboru o 15:00
  • 12.07 2020 o 08:30 Služby Božie na 5. nedeľu po Sv. Trojici v Sasinkove
  • 12.07 2020 o 10:30 Spoveď a Večera Pánova v rámci Služieb Božích v Hlohovci
  • 12.07 2020 o 10:30 Služby Božie na 5. nedeľu po Sv. Trojici v Hlohovci s VP
  • 12.07 2020 o 10:30 Služby Božie na 5. nedeľu po Sv. Trojici v Pastuchove
  • 12.07 2020 o 13:00 Bude pridaná nahrávka kázne zo Služieb Božích na 5. nedeľu po Sv. Trojici
  • 19.07 2020 o 08:30 Služby Božie na 6. nedeľu po Sv. Trojici v Sasinkove
  • 19.07 2020 o 10:30 Služby Božie na 6. nedeľu po Sv. Trojici v Hlohovci
  • 19.07 2020 o 10:30 Služby Božie na 6. nedeľu po Sv. Trojici v Pastuchove
  • 19.07 2020 o 13:00 Bude pridaná nahrávka kázne zo Služieb Božích na 6. nedeľu po Sv. Trojici