CIRKEVNÝ ZBOR ECAV HLOHOVEC

Biblický verš na rok 2024:

„A počul som hovoriť hlas Pánov: Koho pošlem a kto nám pôjde? Nato som povedal: Tu som ja, pošli mňa! A On riekol: Choď a hovor tomuto ľudu: Počúvajte len počúvajte, ale nerozumejte, hľaďte len hľaďte, ale nechápte!... (Iz 6, 8 - 9 (10 - 11))

Oznamy na týždeň po 2. nedeli po Sv. Trojici, od 9.6.2024 do 16.6.2024


 • V piatok sme sa na cintoríne v Pastuchove v nádeji vzkriesenia rozlúčili s naším spolubratom, pánom Milošom Repkom, zosnulým vo veku 75 rokov!
 • ENV v týždni budeme vyučovať podľa rozvrhu a podľa dohody.
 • Konfirmandi oboch ročníkov sa stretnú v stredu o 15:00 v kostole v Hlohovci na nácviku slávnosti konfirmácie.
 • Na budúcu nedeľu, na 2. po Sv. Trojici, ak nám dá Pán Boh život a zdravie, budú celozborové Služby Božie so slávnosťou konfirmácie v Hlohovci o 10:00. V rámci Služieb Božích budeme prisluhovať i velebnú sviatosť Večere Pánovej, ktorá bude určená pre konfirmandov, potom pre ich rodiny a následne pre celý zbor!

Všetky oznamy sú priebežne uverejňované aj na našej webovej stránke...

Z ďalšieho programu:

-


Najbližšie podujatia:

 • 10.06 2024 o 15:00 Každodenné modlitbové spoločenstvo počas celého týždňa o 15:00
 • 16.06 2024 o 08:30 Piesne k Službám Božím na 3. nedeľu po Svätej Trojici - slávnosť konfirmácie: ...
 • 16.06 2024 o 10:00 Slávnosť konfirmácie v Hlohovci
 • 16.06 2024 o 10:00 Spoveď a Večera Pánova v rámci Služieb Božích v Hlohovci
 • 16.06 2024 o 10:00 Slávnosť konfirmácie v Hlohovci
 • 23.06 2024 o 08:30 Služby Božie na 4. nedeľu po Sv. Trojici v Sasinkove
 • 23.06 2024 o 10:00 Služby Božie na 4. nedeľu po Sv. Trojici v Pastuchove
 • 23.06 2024 o 11:30 Služby Božie na 4. nedeľu po Sv. Trojici v Hlohovci