CIRKEVNÝ ZBOR ECAV HLOHOVEC

Biblický verš na rok 2023:

„Preto, keď z milosti máme takúto službu, neochabujeme. Lebo nie sami seba kážeme, ale Krista Ježiša, Pána; a o sebe však (hovoríme) ako o vašich služobníkoch skrze Ježiša. Lebo Boh, ktorý povedal: Nech z temnosti zažiari svetlo! - zažiaril v našich srdciach, aby svietilo poznanie slávy Božej v tvári Kristovej. Tento poklad máme, pravda, v hlinených nádobách, aby sa ukázalo, že tá prenesmierna moc je z Boha, a nie z nás. (2 K 4, 1. 5 - 7)

Oznamy na týždeň po Svätej Trojici, od 4.6.2023 do 11.6.2023


  • V pondelok sme sa v nádeji vzkriesenia rozlúčili na cintoríne v Sasinkove s našim spolubratom, p. Kamilom Paulíkom, zosnulým vo veku 63 rokov a vo štvrtok na cintoríne v Hlohovci s našim spolubratom, p. Viliamom Minarčíkom, zosnulým vo veku 76 rokov. Smútiacim rodinám prajeme pokoj Boží a útechu od Pána!
  • V týždni budeme vyučovať ENV podľa rozvrhu.
  • V nedeľu, ak nám dá Pán Boh život a zdravie, budú Služby Božie na 1. nedeľu po Svätej Trojici v Sasinkove o 8:30, v Pastuchove o 10:00 a v Hlohovci o 11:30.
  • V nedeľu popoludní je tiež možnosť navštíviť seniorálne podujatie pre rodičov s deťmi do 11 rokov v Modre-Kráľovej, ktorého súčasťou je hudobno-interaktívne divadielko p. Drobného OVCE.sk o nebezpečenstve a odvrátenej tvári internetu v nedeľu 11. júna o 15. 00 h v Kultúrnom dome v Modre-Kráľovej, Partizánska 88, v centre Kráľovej. Je pripravený aj ďalší bohatý program pre deti a aj pre rodičov.

  Všetky oznamy sú priebežne uverejňované aj na našej webovej stránke...

  Z ďalšieho programu:

  Dávame do Vašej pozornosti možnosť prihlásiť Vaše dieťa (vnúča) od 12 rokov a vyššie na letný tábor dorastu "Prežiješ 2.0?", ktorý sa uskutoční v rekreačnom stredisku Výtoky (pri Moravanoch nad Váhom) od 2.7. do 7.7.2023. Cena pobytu je 130,- €. Prihlášky sú vzadu v kostole, taktiež aj na našej webovej stránke. Prihlasovanie ukončujeme 20.6.2023! Tešíme sa!

  Taktiež dávame do Vašej pozornosti možnosť prihlásiť sa na zborovú dovolenku, ktorá bude od 16.7. do 21.7. v Párnici na Dolnej Orave. Cena za osobu na deň je 11,- € a 0,80 € miestny poplatok obci. Prihlásiť sa môžete u ses. Janky Makýšovej. Tešíme sa i na tento čas!


  Najbližšie podujatia:

  • 04.06 2023 o 08:30 Služby Božie na Svätú Trojicu v Sasinkove
  • 04.06 2023 o 08:30 Piesne k Službám Božím na Svätú Trojicu: 188, 182, 203, 644, A 47
  • 04.06 2023 o 10:00 Služby Božie na Svätú Trojicu v Pastuchove
  • 04.06 2023 o 11:30 Služby Božie na Svätú Trojicu v Hlohovci
  • 05.06 2023 o 15:00 Každodenné modlitbové spoločenstvo počas celého týždňa o 15:00
  • 06.06 2023 o 16:00 Biblická hodina (nielen) pre ženy v Pastuchove
  • 07.06 2023 o 17:00 Biblická hodina (nielen) pre ženy v Hlohovci
  • 08.06 2023 o 15:00 Biblická hodina (nielen) pre ženy v Sasinkove
  • 14.06 2023 o 15:00 Stretnutie konfirmandov prvákov v Hlohovci + opravný test
  • 18.06 2023 o 10:00 Spoveď a Večera Pánova v rámci Služieb Božích v Pastuchove
  • 18.06 2023 o 11:30 Spoveď a Večera Pánova v rámci Služieb Božích v Hlohovci
  • 18.06 2023 o 16:00 Spoveď a Večera Pánova v rámci Služieb Božích v Sasinkove
  • 17.09 2023 o 10:00 Zborový deň v Sasinkove
  • 22.09 2023 o 18:00 Zasadnutie presbyterstva v kostole v Hlohovci