CIRKEVNÝ ZBOR ECAV HLOHOVEC

Biblické verše na rok 2021:
Lebo kto by si chcel zachrániť život, stratí ho. Kto však stratí svoj život pre mňa a pre evanjelium, zachráni si ho.“ (Mk 8, 35)

Boha treba viac poslúchať ako ľudí! (Sk 5, 29b)

Oznamy na týždeň po 15. nedeli po Sv. Trojici od 12.9.2021 do 19.9.2021


  • V pondelok sme sa na cintoríne v Hlohovci rozlúčili s naším spolubratom, pánom Ľubomírom Levárskym, zosnulým vo veku 71 rokov. Prosíme Pána, aby On potešil a povzbudil pozostalú rodinu!
  • (Iba v S): Ďakujeme všetkým, ktorí sa  v minulú sobotu zúčastnili brigády a pracovali na oprave chodníka.
  • Ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o prípravu a realizáciu zborového dňa i za prinesené koláče, slané a sladké pečivo, ako aj za víno.
  • Ďakujeme za prinesené školské potreby, ktoré sme odovzdali organizácii Samária, ktorá nimi pomôže sociálne slabším deťom v Hlohovci a okolí. Túto zbierku sme robili po prvý krát, a veľmi nás povzbudilo, koľkí ste sa do nej zapojili a pomohli. Ďakujeme i Danke Pallerovej za rozšírenie tejto zbierky v ZŠ Podzámska v Hlohovci. Veríme, že prinesené veci nielen že pomôžu deťom, ale aj spríjemnia im čas strávený v škole a potešia ich!
  • Ďakujeme i za individuálne prinesené oblečenie v poslednom štvrťroku. Ním sme poslúžili a pomohli počas dovolenkového obdobia v zariadeniach: DSS Harmonia, v sociálnom zariadení Esther, deťom v NÚDCH a sociálne slabšej rodine v Hlohovci.
  • Včera sa uskutočnil turistický výlet našich konfirmandov, mladých i starších. Strávili sme spoločný príjemný čas v prírode. Ďakujeme Katke Peružekovej za jej pomoc!
  • Vzadu v kostole je pre Vás pripravené nové číslo nášho zborového časopisu Nové smerovatky. Vezmite si ho, a ak môžete, vezmite i tým, ktorí tu nemôžu byť s nami. Odporúčaná cena za kus je 2,- €.
  • Vzadu v kostole sú pripravené prihlášky pre konfirmandov, prosíme rodičov (starých rodičov), ktorí majú dieťa vo veku 12 rokov (prípadne i viacej), aby prihlásili svoje dieťa na konfirmačnú prípravu, ktorú začneme od októbra R.P. 2021. Prihlášky možno nájsť i na  našej webovej stránke, v sekcii "Informácie". Prihlasovanie uzatvárame v nedeľu, 26.9.2021.
  • Vzadu v kostole sú pre Vás pripravené i biblické veršíky, ktoré sme rozdávali po Službách Božích na zborový deň. Ktorí ste si nestihli vziať alebo ste si nemohli vziať, prípadne si ešte chcete vziať, nech sa páči, sú pre Vás!
  • Na budúcu nedeľu, ak nám dá Pán Boh život a zdravie, budú Služby Božie na 16. nedeľu po Sv. Trojici v Sasinkove o 8:30, v Hlohovci a v Pastuchove o 10:30.

  Všetky oznamy sú priebežne uverejňované aj na našej webovej stránke...

  Z ďalšieho programu:

  V stredu zasadala kandidačná porada predsedníctiev CZ BAS vo Veľkom Grobe, na ktorej boli kandidovaní kandidáti na seniora a seniorálneho dozorcu BAS. Kandidátov Vám predstavíme na  Službách Božích na budúcu nedeľu. Volebné konventy vo všetkých kostoloch chceme zadržať v rámci Služieb Božích v nedeľu, 26.9.


  Najbližšie podujatia:

  • 12.09 2021 o 08:30 Služby Božie na 15. nedeľu po Sv. Trojici v Sasinkove
  • 12.09 2021 o 08:30 Piesne k Službám Božím na 15. nedeľu po Sv. Trojici: 403, 270, 563, A 85
  • 12.09 2021 o 10:30 Služby Božie na 15. nedeľu po Sv. Trojici v Pastuchove
  • 12.09 2021 o 14:00 Služby Božie na 15. nedeľu po Sv. Trojici v Hlohovci
  • 12.09 2021 o 15:00 Modlitbová reťaz rodiny Cirkevného zboru o 15:00
  • 13.09 2021 o 15:00 Modlitbová reťaz rodiny Cirkevného zboru o 15:00
  • 14.09 2021 o 15:00 Modlitbová reťaz rodiny Cirkevného zboru o 15:00
  • 26.09 2021 o 10:30 Detská besiedka v Pastuchove
  • 03.10 2021 o 08:30 Detská besiedka v Sasinkove
  • 03.10 2021 o 10:30 Detská besiedka v Hlohovci