CIRKEVNÝ ZBOR ECAV HLOHOVEC

Biblický verš na rok 2020:
„Verím! Pomôž mojej nevere!“ (Mk 9, 24b)

Oznamy na Veľký týždeň po 6. pôstnej nedeli - Kvetnej - od 5.4.2020 do 12.4.2020


  • Vzhľadom na stále prebiehajúci núdzový stav v nielen v Slovenskej republike v dôsledku pandémie korona vírusu sú stále v platnosti obmedzenia, ktoré nám nedovoľujú stretávať sa na Službách Božích v našich kostoloch. Napriek tomu Vám ponúkame nahrávky Služieb Božích, pobožností i kázní z pôstnych večerných Služieb Božích. Sledujte našu webovú stránku v sekcii "Aktuality - SME S VAMI..."
  • V rámci tejto sekcie Vám ponúkame i texty z pobožností a Služieb Božích, ktoré môžete rozširovať pre ľudí, ktorí nemajú prístup na internet. Nahrávky Služieb Božích si môžete stiahnuť do svojich telefónov a môžete sa stretnúť v užšom kruhu a spojiť sa pri Službách Božích... Hľadajme cesty, ako sa dá byť pri Božom Slove a stretajme sa ako bratia a sestry!
  • Spojme sa v modlitbách a prosme Pána, aby nás, našu krajinu i celý svet previedol z tejto zložitej situácie do lepšej budúcnosti pre nás a pre naše deti! I naďalej sa spoločne stretávajme na modlitbách s celou našou ECAV o 15:00, ako jedna rodina Božích milovaných detí.
  • Dnešnou nedeľou sa začína - Veľký - Tichý - týždeň. Budeme pokračovať v nahrávaní Služieb Božích, ako aj v distribúcií kázní. V pondelok to bude kázeň z poslednej pôstnej večierne, na Zelený štvrtok celé večerné Služby Božie spojené s modlitebnou túžbou po Večeri Pánovej, na Veľký piatok pašie, na nedeľu Vzkriesenia slávnostné Služby Božie a na Veľkonočný pondelok Služby Božie taktiež spojené s modlitebnou túžbou po Večeri Pánovej.
  • Chcem sa zo srdca poďakovať všetkým, ktorí pomohli pri rozdaní nášho zborového časopisu v uplynulom týždni. Ešte nikdy sa tak rýchlo neminul. Viem, že by bolo treba ešte viacej výtlačkov, dávam teda do Vašej pozornosti, že pri tlači nového vydania v máji, bude dotlačených 10 kusov z prvého čísla.

  Všetky oznamy sú priebežne uverejňované aj na našej webovej stránke...

  Z ďalšieho programu:

  -


  Najbližšie podujatia:

  • 06.04 2020 o 15:00 Modlitbová reťaz rodiny Cirkevného zboru spolu so spoločenstvom celej cirkvi o 15:00
  • 07.04 2020 o 15:00 Modlitbová reťaz rodiny Cirkevného zboru spolu so spoločenstvom celej cirkvi o 15:00
  • 08.04 2020 o 15:00 Modlitbová reťaz rodiny Cirkevného zboru spolu so spoločenstvom celej cirkvi o 15:00
  • 09.04 2020 o 12:00 Bude pridaná nahrávka večerných Služieb Božích na Zelený štvrtok
  • 10.04 2020 o 12:00 Bude pridaná nahrávka Pašiových Služieb Božích na Veľký piatok