CIRKEVNÝ ZBOR ECAV HLOHOVEC

Biblický verš na rok 2023:

„- (-)

Oznamy na týždeň po nedeli Deviatnik, od 5.2.2023 do 12.2.2023


  • ENV budem v týždni vyučovať podľa rozvrhu.
  • Konfirmadi sa stretnú v stredu na fare o 15:00.
  • V piatok sa stretne hospodársky výbor na fare o 17:00.
  • Taktiež v piatok zasadne zborové presbyterstvo v kostole v Hlohovci o 18:00.
  • V nedeľu, ak nám dá Pán Boh život a zdravie, budú celozborové Služby Božie na nedeľu po Deviatniku v Hlohovci o 10:00. V rámci Služieb Božích zadržíme výročný konvent za rok 2022.

  Všetky oznamy sú priebežne uverejňované aj na našej webovej stránke...

  Z ďalšieho programu:

  -


  Najbližšie podujatia:

  • 06.02 2023 o 15:00 Každodenné modlitbové spoločenstvo počas celého týždňa o 15:00
  • 08.02 2023 o 15:00 Stretnutie konfirmandov prvákov v Hlohovci
  • 10.02 2023 o 17:00 Zasadnutie hospodárskeho výboru na fare v Hlohovci
  • 10.02 2023 o 18:00 Zasadnutie presbyterstva v kostole v Hlohovci
  • 12.02 2023 o 08:30 Piesne k Službám Božím na nedeľu po Deviatniku: ...
  • 12.02 2023 o 10:00 Výročný konvent za kalendárny rok 2022 v rámci celozborových Služieb Božích v Hlohovci
  • 12.02 2023 o 10:00 Celozborové Služby Božie na nedeľu po Deviatniku v Hlohovci s výročným konventom za rok 2022
  • 14.02 2023 o 16:00 Biblická hodina (nielen pre ženy) v Pastuchove
  • 15.02 2023 o 17:00 Biblická hodina (nielen pre ženy) v Hlohovci
  • 16.02 2023 o 15:00 Biblická hodina (nielen) pre ženy v Sasinkove
  • 17.02 2023 o 17:00 Stretnutie mládeže "Eldorado" v Sasinkove
  • 19.02 2023 o 08:30 Služby Božie na nedeľu predpôstnu v Sasinkove
  • 19.02 2023 o 10:00 Služby Božie na nedeľu predpôstnu v Pastuchove
  • 19.02 2023 o 10:30 Detská besiedka v Pastuchove
  • 19.02 2023 o 11:30 Služby Božie na nedeľu predpôstnu v Hlohovci
  • 26.02 2023 o 08:30 Spoveď a Večera Pánova v rámci Služieb Božích v Sasinkove
  • 26.02 2023 o 08:30 Služby Božie na 1. pôstnu nedeľu v Sasinkove s VP
  • 26.02 2023 o 10:00 Spoveď a Večera Pánova v rámci Služieb Božích v Pastuchove
  • 26.02 2023 o 10:00 Služby Božie na 1. pôstnu nedeľu v Pastuchove s VP
  • 26.02 2023 o 11:30 Služby Božie na 1. pôstnu nedeľu v Hlohovci