CIRKEVNÝ ZBOR ECAV HLOHOVEC

Biblické verše na rok 2021:
Lebo kto by si chcel zachrániť život, stratí ho. Kto však stratí svoj život pre mňa a pre evanjelium, zachráni si ho.“ (Mk 8, 35)

Boha treba viac poslúchať ako ľudí! (Sk 5, 29b)

Oznamy na týždeň po 9. nedeli po Sv. Trojici (s témou z 10. nedele) od 1.8.2021 do 8.8.2021


  • (Iba v HC) Naďalej pokračujeme v zbierke na opravu zvonov v Evanjelickom kostole v Hlohovci. Dávame ju do Vašej štedrosti! Ďakujeme Vám!
  • Pokračujeme v zbierke školských potrieb. Podporíme nimi sociálne slabšie deti v našom meste a okolí. Do zbierky je možné priniesť čisté, zachovalé školské tašky, peračníky, dosky na zošity, pastelky, nové zošity. Zbierku uzatvárame 1.9.2021. Ďakujeme vám vopred!
  • Dnes poobede odchádzame na dovolenku. Nebudeme v našom spoločenstve počas nasledujúcich dvoch týždňov. V prípade potreby zaopatriť, či pochovať, sa obráťte na brata farára z Piešťan, ThDr. Branislava Dolinského, na tel. čísle: 0918/152 311. Tel. číslo je tiež vyvesené i na poštovej schránke na fare. Zostávame s Vami spojení v modlitbách!
  • Na budúcu nedeľu, ak nám dá Pán Boh život a zdravie, budú Služby Božie na 10. nedeľu po Sv. Trojici v Sasinkove levítske o 8:30, v Hlohovci mimoriadne po dve nedele o 14:00 a v Pastuchove levítske o 10:30.

  Všetky oznamy sú priebežne uverejňované aj na našej webovej stránke...

  Z ďalšieho programu:

  5.9.2021 sa nám blíži plánovaný zborový deň v Pastuchove. Veríme, že sa končene budeme môcť stretnúť ako jedna rodina Cirkevného zboru. V rámci Služieb Božích budeme požehnávať deti, mládež i vyučujúcich do začínajúceho školského roka 2021/2022. Prosíme Vás o pomoc s koláčmi, so slaným a sladkým pečivom. Všetkých ochotných, sestry i bratov, prosíme, aby ste sa prihlásili u bratov kurátorov, alebo u sestier: Janky Makýšovej a Zuzany Medveďovej. Ďakujeme Vám!


  Najbližšie podujatia:

  • 01.08 2021 o 08:30 Spoveď a Večera Pánova v rámci Služieb Božích v Sasinkove
  • 01.08 2021 o 08:30 Služby Božie na 9. nedeľu po Sv. Trojici v Sasinkove s VP
  • 01.08 2021 o 08:30 Piesne k Službám Božím na 9. nedeľu po Sv. Trojici (téma z 10. nedele): 323, 200, k VP 298, 623, A 80
  • 01.08 2021 o 10:00 Spoveď a Večera Pánova v rámci Služieb Božích v Hlohovci
  • 01.08 2021 o 10:30 Spoveď a Večera Pánova v rámci Služieb Božích v Pastuchove
  • 01.08 2021 o 10:30 Služby Božie na 9. nedeľu po Sv. Trojici v Hlohovci s VP
  • 01.08 2021 o 10:30 Služby Božie na 9. nedeľu po Sv. Trojici v Pastuchove s VP
  • 02.08 2021 o 15:00 Modlitbová reťaz rodiny Cirkevného zboru o 15:00
  • 03.08 2021 o 15:00 Modlitbová reťaz rodiny Cirkevného zboru o 15:00
  • 04.08 2021 o 15:00 Modlitbová reťaz rodiny Cirkevného zboru o 15:00