CIRKEVNÝ ZBOR ECAV HLOHOVEC

Biblické verše na rok 2021:
Lebo kto by si chcel zachrániť život, stratí ho. Kto však stratí svoj život pre mňa a pre evanjelium, zachráni si ho.“ (Mk 8, 35)

Boha treba viac poslúchať ako ľudí! (Sk 5, 29b)

Oznamy na týždeň po 20. nedeli po Sv. Trojici od 17.10.2021 do 24.10.2021


  • Dnes poobede, o 15:00, sa stretneme v Pastuchove pri kostole a pôjdeme na avizovaný výlet do Trhovišťa (cca 30 minútová prechádzka) Spravíme si piknik. Dáme si doniesť pizzu, deti sa vonku zahrajú. Nebude samozrejme chýbať duchovné zamyslenie. Naspäť sa vrátime pešo do Pastuchova. Bude to nenáročný výlet, ktorý zvládne každý. Tešíme sa na každého z vás. V prípade zlého počasia vymyslíme alternatívu.
  • Vzadu v kostole je pre Vás pripravené nové číslo nášho zborového časopisu Nové smerovatky. Vezmite si ho, a ak môžete, vezmite i tým, ktorí tu nemôžu byť s nami. Odporúčaná cena za kus je 2,- €.
  • V týždni budeme vyučovať ENV podľa rozvrhu.
  • Na budúcu nedeľu, ak nám dá Pán Boh život a zdravie, budú Služby Božie na 21. nedeľu po Sv. Trojici v Sasinkove o 8:30 s DB, v Hlohovci o 10:30 a v Pastuchove o 10:30 s DB.
  • Taktiež v nedeľu poobede, o 16:00, bude na fare stretnutie Spoločenstva evanjelických žien, srdečne pozývame naše sestry!

  Všetky oznamy sú priebežne uverejňované aj na našej webovej stránke...

  Z ďalšieho programu:

  Chceme Vás poprosiť o zbierku darčekov k Vianociam pre deti v Srbsku. Tak, ako sme to robili po minulé roky, naplniť krabicu od topánok napr. trvanlivými sladkosťami, pastelkami, hygienickými potrebami, hračkami a pod. Krabice nezalepujte, kvôli možnej kontrole na hraniciach. Označte na vrch, pre aké dieťa sú v nej darceky, či pre dievča, pre chlapca a približný vek... Zbierku ukončíme 7.11. Vopred Vám ďakujeme!


  Najbližšie podujatia:

  • 17.10 2021 o 08:30 Služby Božie na 20. nedeľu po Sv. Trojici v Sasinkove
  • 17.10 2021 o 08:30 Piesne k Službám Božím na 20. nedeľu po Sv. Trojici (HC, S): konfiteor 1, 211, 197, 636, A 49
  • 17.10 2021 o 08:30 Piesne k Službám Božím na 20. nedeľu po Sv. Trojici (P): konfiteor 1, 211, 294, 636, A 49
  • 17.10 2021 o 10:30 Služby Božie na 20. nedeľu po Sv. Trojici v Hlohovci s DB
  • 17.10 2021 o 10:30 Služby Božie na 20. nedeľu po Sv. Trojici v Pastuchove
  • 17.10 2021 o 10:30 Detská besiedka v Hlohovci
  • 17.10 2021 o 15:00 Zborový výlet do Galanovej
  • 17.10 2021 o 15:00 Modlitbová reťaz rodiny Cirkevného zboru o 15:00
  • 18.10 2021 o 15:00 Modlitbová reťaz rodiny Cirkevného zboru o 15:00
  • 19.10 2021 o 15:00 Modlitbová reťaz rodiny Cirkevného zboru o 15:00
  • 24.10 2021 o 08:30 Detská besiedka v Sasinkove
  • 24.10 2021 o 10:30 Detská besiedka v Pastuchove
  • 24.10 2021 o 16:00 Stretnutie Spoločenstva evanjelických žien v Hlohovci
  • 30.10 2021 o 16:00 Stretnutie mládeže "Eldorado" v Sasinkove
  • 07.11 2021 o 10:30 Spoveď a Večera Pánova v rámci Služieb Božích v Hlohovci