CIRKEVNÝ ZBOR ECAV HLOHOVEC

Biblický verš na rok 2023:

„Preto, keď z milosti máme takúto službu, neochabujeme. Lebo nie sami seba kážeme, ale Krista Ježiša, Pána; a o sebe však (hovoríme) ako o vašich služobníkoch skrze Ježiša. Lebo Boh, ktorý povedal: Nech z temnosti zažiari svetlo! - zažiaril v našich srdciach, aby svietilo poznanie slávy Božej v tvári Kristovej. Tento poklad máme, pravda, v hlinených nádobách, aby sa ukázalo, že tá prenesmierna moc je z Boha, a nie z nás. (2 K 4, 1. 5 - 7)

Oznamy na týždeň po nedeli Večnosti, od 26.11.2023 do 3.12.2023


 • ENV budeme v týždni vyučovať podľa rozvrhu.
 • V týždni budeme i pokračovať v Biblických hodinách nielen pre ženy: v utorok v Pastuchove o 16:00, v stredu v Hlohovci o 17:00 a vo štvrtok v Sasinkove o 15:00.
 • Konfirmandi prváci sa stretnú v stredu v Pastuchove pred vyučovaním ENV.
 • Konfirmandi druháci sa stretnú v stredu na fare v Hlohovci o 15:00.
 • OZ ThDr. Jána Hanu Vás pozýva na ďalší ročník charitatívneho podujatia "Deti deťom - deti seniorom", ktoré sa uskutoční v sobotu, 2.12.2023 od 9tej hodiny v KD v Pastuchove. Občerstvenie bude zabezpečené, tešíme sa na stretnutie.
 • Na budúcu nedeľu, ak nám dá Pán Boh život a zdravie, budú Služby Božie na prvú adventnú nedeľu v Sasinkove o 8:30 s pamiatkou posvätenia kostola, v Pastuchove o 10:00 a v Hlohovci o 11:30. V rámci Služieb Božích bude vo všetkých kostoloch prisluhovaná velebná sviatosť Večere Pánovej spolu so spoveďou.

Všetky oznamy sú priebežne uverejňované aj na našej webovej stránke...

Z ďalšieho programu:

Na druhú adventnú nedeľu sme prijali ponuku od folklórneho súboru Bukovina zo Kšinnej, ktorého členovia nás prídu navštíviť na Službách Božích a po ich skončení budú pokračovať so svojím hudobným pásmom. Z tohto dôvodu budú celozborové Služby Božie v Hlohovci o 10:00. Tešíme sa i na toto stretnutie.


Najbližšie podujatia:

 • 26.11 2023 o 08:30 Piesne k Službám Božím na nedeľu Večnosti: 188, 233, 203, 685, A 85
 • 26.11 2023 o 10:00 Služby Božie na poslednú nedeľu po Svätej Trojici v Sasinkove
 • 26.11 2023 o 10:00 Služby Božie na poslednú nedeľu po Svätej Trojici v Pastuchove
 • 26.11 2023 o 11:30 Služby Božie na poslednú nedeľu po Svätej Trojici v Hlohovci
 • 27.11 2023 o 15:00 Každodenné modlitbové spoločenstvo počas celého týždňa o 15:00
 • 29.11 2023 o 13:00 Stretnutie konfirmandov prvákov v Pastuchove
 • 29.11 2023 o 15:00 Stretnutie konfirmandov druhákov v Hlohovci
 • 03.12 2023 o 08:30 Spoveď a Večera Pánova v rámci Služieb Božích v Sasinkove
 • 03.12 2023 o 10:00 Spoveď a Večera Pánova v rámci Služieb Božích v Pastuchove
 • 03.12 2023 o 11:30 Spoveď a Večera Pánova v rámci Služieb Božích v Hlohovci