CIRKEVNÝ ZBOR ECAV HLOHOVEC

Biblický verš na rok 2023:

„Preto, keď z milosti máme takúto službu, neochabujeme. Lebo nie sami seba kážeme, ale Krista Ježiša, Pána; a o sebe však (hovoríme) ako o vašich služobníkoch skrze Ježiša. Lebo Boh, ktorý povedal: Nech z temnosti zažiari svetlo! - zažiaril v našich srdciach, aby svietilo poznanie slávy Božej v tvári Kristovej. Tento poklad máme, pravda, v hlinených nádobách, aby sa ukázalo, že tá prenesmierna moc je z Boha, a nie z nás. (2 K 4, 1. 5 - 7)

Oznamy na týždeň po 16. nedeli po Svätej Trojici, od 24.9.2023 do 1.10.2023


 • V pondelok sme sa na cintoríne v Leopoldove v nádeji vzkriesenia rozlúčili s našou spolusestrou, pani Boženou Adamovičovou, rod. Mrázovou, zosnulou vo veku 78 rokov. Prosíme Pána, aby On potešoval smútiacu rodinu!
 • ENV budeme v týždni vyučovať podľa rozvrhu.
 • Dnešným dňom uzatvárame prihlasovanie do 1. ročníka konfirmačnej prípravy. Termíny stretnutí prvého a druhého ročníka budú v týždni stanovené po dohode s rodičmi konfirmandov.
 • Na budúcu nedeľu, ak nám dá Pán Boh život a zdravie, budú Služby Božie na 17. nedeľu po Svätej Trojici v Sasinkove o 8:30, v Pastuchove o 10:00 a v Hlohovci o 11:30 so spoveďou a Večerou Pánovou.

Všetky oznamy sú priebežne uverejňované aj na našej webovej stránke...

Z ďalšieho programu:

-


Najbližšie podujatia:

 • 25.09 2023 o 15:00 Každodenné modlitbové spoločenstvo počas celého týždňa o 15:00
 • 01.10 2023 o 08:30 Piesne k Službám Božím na 17. nedeľu po Svätej Trojici: ...
 • 01.10 2023 o 10:00 Služby Božie na 17. nedeľu po Svätej Trojici v Sasinkove
 • 01.10 2023 o 10:00 Služby Božie na 17. nedeľu po Svätej Trojici v Pastuchove
 • 01.10 2023 o 11:30 Spoveď a Večera Pánova v rámci Služieb Božích v Hlohovci
 • 01.10 2023 o 11:30 Služby Božie na 17. nedeľu po Svätej Trojici v Hlohovci s VP
 • 10.10 2023 o 16:00 Biblická hodina (nielen) pre ženy v Pastuchove
 • 11.10 2023 o 17:00 Biblická hodina (nielen) pre ženy v Hlohovci
 • 12.10 2023 o 15:00 Biblická hodina (nielen) pre ženy v Sasinkove