CIRKEVNÝ ZBOR ECAV HLOHOVEC

Biblický verš na rok 2020:
„Verím! Pomôž mojej nevere!“ (Mk 9, 24b)

Oznamy na týždeň po 1. adventnej nedeli od 29.11.2020 do 6.12.2020


  • Máme pre Vás kalendáre a ročenku z vydavateľstva Tranoscius, sú pripravené na všetkých miestach. Cena za nástenný kalendár je 5,- €, za ročenku 4,- € a za stolový kalendár 3,- €.
  • Máme pre Vás pripravené výrobky detí k Vianočným sviatkom. Môžete si ich vziať za dobrovoľný príspevok, ktorým podporíte činnosť OZ JH.
  • ENV bude v týždni vyučovaná podľa rozvrhu, okrem škôl, ktoré sú uzavreté. 2. stupeň je  presunutý na onlajn vzdelávanie.
  • Od tohto týždňa sa začnú i naše stredtýždňové adventné večierne, využime čas, ktorý máme pokým sa môžeme stretávať. Pozývame Vás zamýšľať sa nad témou: "Ozveny Izaiášovho volania". V utorok sa stretneme na VSB v Hlohovci o 16:00, v stredu sa stretneme na VSB v Pastuchove o 16:00 a vo štvrtok sa stretneme na VSB v Sasinkove o 16:00.
  • Naďalej a o to intenzívnejšie Vás pozývame k modlitbám za situáciu u nás i vo svete v dôvere, že Pán Boh je nad všetkým a On má svoje posledné slovo vo všetkom.
  • Pre ochorenie hlasiviek, ktoré trápi našu sestru farárku, jej bol nariadený úplný hlasový pokoj, z tohto dôvodu minimálne 2 týždne nemôže rozprávať ani spievať. Slúžiť budem iba ja sám, a preto je nutné dočasne posunúť časy SB tak, ako bývali počas administrovania. Ďakujeme Vám za pochopenie!
  • Na budúcu nedeľu, ak nám dá Pán Boh, život a zdravie, sa stretneme na Službách Božích na 2. adventnú nedeľu v Sasinkove o 8:30, v Hlohovci o 10:00 so spoveďou a VP a v Pastuchove o 11:30. 

  Všetky oznamy sú priebežne uverejňované aj na našej webovej stránke...

  Z ďalšieho programu:

  Po úspešnom doručení vianočných balíčkov deťom zo sociálne slabších rodín v Srbsku sme sa rozhodli zaopojiť aj do druhej iniciatívy - tentokrát koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok pre seniorov v DSS. Pozývame Vás teda... Chceme potešiť starších a osamelých ľudí v našom meste / okolí. Balíčky je potrebné priniesť do 4.12. (piatok) popoludnia. Krabicu treba zabaliť samostatne spodok aj vrch do vianočného papiera. Do krabice sa odporúča dať niečo teplé, mäkké, voňavé, sladké, slané a niečo pre potešenie. Ak máte záujem zapojiť sa aj do tejto iniciatívy, prihláste sa, prosím, u ses. zb. dozorkyne - osobne, telefonicky, či emailom. Rada Vám zodpovie všetky Vaše otázky. Vopred ďakujeme!


  Najbližšie podujatia:

  • 01.12 2020 o 16:00 Adventné večerné Služby Božie v Hlohovci
  • 02.12 2020 o 15:00 Modlitbová reťaz rodiny Cirkevného zboru o 15:00
  • 02.12 2020 o 16:00 Adventné večerné Služby Božie v Pastuchove
  • 03.12 2020 o 15:00 Modlitbová reťaz rodiny Cirkevného zboru o 15:00
  • 03.12 2020 o 16:00 Adventné večerné Služby Božie v Sasinkove
  • 04.12 2020 o 15:00 Modlitbová reťaz rodiny Cirkevného zboru o 15:00
  • 06.12 2020 o 08:30 Služby Božie na 2. adventnú nedeľu v Sasinkove
  • 06.12 2020 o 10:00 Spoveď a Večera Pánova v rámci Služieb Božích v Hlohovci
  • 06.12 2020 o 10:00 Služby Božie na 2. adventnú nedeľu v Hlohovci so spoveďou a VP
  • 06.12 2020 o 11:30 Služby Božie na 2. adventnú nedeľu v Pastuchove
  • 09.12 2020 o 16:00 Onlajn stretnutie konfirmandov druhákov
  • 13.12 2020 o 08:30 Služby Božie na 3. adventnú nedeľu v Sasinkove
  • 13.12 2020 o 10:00 Služby Božie na 3. adventnú nedeľu v Hlohovci
  • 13.12 2020 o 11:30 Služby Božie na 3. adventnú nedeľu v Pastuchove