CIRKEVNÝ ZBOR ECAV HLOHOVEC

Biblický verš na rok 2020:
„Verím! Pomôž mojej nevere!“ (Mk 9, 24b)

Oznamy na týždeň po 15. nedeli po Sv. Trojici od 20.9.2020 do 27.9.2020


  • V uplynulom týždni sme sa v stredu v nádeji vzkriesenia rozlúčili na cintoríne v Zemianskych Sadoch s našou spolusestrou, pani Emíliou Kurincovou, rod. Šlahorovou, zosnulou vo veku 56 rokov. Prosíme Pána, aby On sám potešil pozostalú rodinu!
  • ENV bude v týždni vyučovaná podľa rozvrhu. Aktuálny rozvrh hodín nájdete na našej webovej stránke v sekcii "spoločenstvá" ako aj v sekcii "aktuality", kde sú uverejnené i termíny prázdnin.
  • Prihlásiť sa na konfirmačnú prípravu pre konfirmandov prvákov je možné kedykoľvek, prihlášky sú ako na našej webovej stránke, tak i vzadu v kostole. Prihlasovanie uzatvárame v dnešnú nedeľu a nový ročník otvoríme na začiatku októbra.
  • Naďalej Vás prosíme o dodržiavanie protiepidemiologických opatrení vzhľadom k prebiehajúcej druhej vlne pandémie. Najmä 3 R - rúška, ruky a rozostupy. Buďme k sebe ohľaduplní, nechránime tým len seba, ale aj ľudí okolo seba.
  • Na budúcu nedeľu, ak nám dá Pán Boh život a zdravie, sa stretneme na Službách Božích na 16. nedeľu po Sv. Trojici v Sasinkove o 8:30 s DB, v Hlohovci o 10:30 s DB a v Pastuchove o 10:30.

  Všetky oznamy sú priebežne uverejňované aj na našej webovej stránke...

  Z ďalšieho programu:

  Predsedníctvo CZ zvoláva na piatok, 2.10.2020 o 18:00 (o dva týždne), zasadnutie zborového presbyterstva v kostole v Hlohovci. Na zasadnutí bude prítomná i sestra seniorka BAS, ktorú privítame u nás na pastorálnej návšteve.


  Najbližšie podujatia:

  • 21.09 2020 o 15:00 Modlitbová reťaz rodiny Cirkevného zboru o 15:00
  • 22.09 2020 o 15:00 Modlitbová reťaz rodiny Cirkevného zboru o 15:00
  • 23.09 2020 o 15:00 Modlitbová reťaz rodiny Cirkevného zboru o 15:00
  • 27.09 2020 o 08:30 Detská besiedka v Sasinkove
  • 27.09 2020 o 08:30 Služby Božie na 16. nedeľu po Sv. Trojici v Sasinkove s DB
  • 27.09 2020 o 10:30 Služby Božie na 16. nedeľu po Sv. Trojici v Hlohovci s DB
  • 27.09 2020 o 10:30 Služby Božie na 16. nedeľu po Sv. Trojici v Pastuchove
  • 27.09 2020 o 10:30 Detská besiedka v Hlohovci
  • 27.09 2020 o 13:00 Bude pridaná nahrávka kázne zo Služieb Božích na 16. nedeľu po Sv. Trojici
  • 04.10 2020 o 08:30 Služby Božie na 17. nedeľu po Sv. Trojici v Sasinkove
  • 04.10 2020 o 10:30 Spoveď a Večera Pánova v rámci Služieb Božích v Hlohovci
  • 04.10 2020 o 10:30 Služby Božie na 17. nedeľu po Sv. Trojici v Hlohovci s VP
  • 04.10 2020 o 10:30 Služby Božie na 17. nedeľu po Sv. Trojici v Pastuchove s DB
  • 04.10 2020 o 11:30 Detská besiedka v Pastuchove
  • 04.10 2020 o 13:00 Bude pridaná nahrávka kázne zo Služieb Božích na 17. nedeľu po Sv. Trojici
  • 11.10 2020 o 08:30 Detská besiedka v Sasinkove