CIRKEVNÝ ZBOR ECAV HLOHOVEC

Biblické verše na jubilejný rok 2022 - 400. výročie synody Superintendencie Nitrianskej v Hlohovci:
Lebo kto by si chcel zachrániť život, stratí ho. Kto však stratí svoj život pre mňa a pre evanjelium, zachráni si ho.“ (Mk 8, 35)

Boha treba viac poslúchať ako ľudí! (Sk 5, 29b)

Oznamy na týždeň po 3. nedeli po Zjavení od 23.1.2022 do 30.1.2022


  • Dostali sme od Bohuznámeho darcu respirátory a masky, kto z Vás potrebuje, pokojne si vezmite.
  • V pondelok sme sa na cintoríne v Hlohovci v nádeji vzkriesenia rozlúčili s našou spolusestrou, pani Juditou Páleníkovou, rod. Bencovou, zosnulou vo veku 92 rokov. Pozostalej rodine vyprosujeme pokoj Boží a útechu, ktorú môže dať iba On sám!
  • Včera sme v kostole v Hlohovci pokrstili malého Maxa Beňuša i jeho otca Jaroslava Beňuša. Obom vyprosujme Božiu moc a milosť na ceste nasledovania Pána Ježiša Krista!
  • V týždni budeme vyučovať ENV podľa rozvrhu tam, kde nám to podľa situácie umožnia.
  • (Iba v HC) V pondelok bude o 15:00 na cintoríne v Hlohovci pohreb nášho spolubrata, pána Pavla Sučana.
  • Konfirmandi sa stretnú v Sasinkove vo štvrtok o 17:00.
  • V nedeľu, ak nám dá Pán Boh život a zdravie, budú Služby Božie na 4. nedeľu po Zjavení v Sasinkove o 8:30, v Hlohovci o 10:30 s VP a Pastuchove o 10:30.

  Všetky oznamy sú priebežne uverejňované aj na našej webovej stránke...

  Z ďalšieho programu:

  -


  Najbližšie podujatia:

  • 28.01 2022 o 15:00 Modlitbová reťaz rodiny Cirkevného zboru o 15:00
  • 29.01 2022 o 15:00 Modlitbová reťaz rodiny Cirkevného zboru o 15:00
  • 30.01 2022 o 08:30 Služby Božie na 4. nedeľu po Zjavení v Sasinkove
  • 30.01 2022 o 08:30 Piesne k Službám Božím na 4. nedeľu po Zjavení: ...
  • 30.01 2022 o 10:30 Spoveď a Večera Pánova po Službách Božích v Hlohovci
  • 30.01 2022 o 10:30 Služby Božie na 4. nedeľu po Zjavení v Hlohovci s VP
  • 30.01 2022 o 10:30 Služby Božie na 4. nedeľu po Zjavení v Pastuchove
  • 30.01 2022 o 15:00 Modlitbová reťaz rodiny Cirkevného zboru o 15:00
  • 10.02 2022 o 17:00 Stretnutie konfirmandov v Sasinkove
  • 11.02 2022 o 16:00 Bude pridaná nahrávka 4. biblickej hodiny (nielen pre ženy)