CIRKEVNÝ ZBOR ECAV HLOHOVEC

Biblický verš na rok 2021:
Lebo kto by si chcel zachrániť život, stratí ho. Kto však stratí svoj život pre mňa a pre evanjelium, zachráni si ho.“ (Mk 8, 35)

Oznamy na týždeň po poslednej nedeli po Zjavení od 24.1.2021 do 31.1.2021


  • Vo štvrtok sme sa na cintoríne v Hlohovci v nádeji vzkriesenia rozlúčili s našim spolubratom, pánom Milanom Balážom, zosnulým vo veku 71 rokov. Prosíme Pána, aby On potešil smútiacich!
  • Od stredy, o 16:00, chceme pokračovať v konfirmačnej príprave, rodičom konfirmandov budeme posielať link na virtuálne stretnutie konfirmandov.
  • Dávame do Vašej pozornosti aj možnosť darovania 2 % z Vašich daní pre OZ JH. Tlačivo bude umiestnené na našej webovej stránke, v sekci OZ ThDr. Jána Hanu. Ďakujeme Vám!
  • Naďalej a o to intenzívnejšie Vás pozývame k modlitbám za situáciu u nás i vo svete v dôvere, že Pán Boh je nad všetkým a On má svoje posledné slovo vo všetkom.
  • V nedeľu bude pridaná nahrávka Služieb Božích na nedeľu Deviatnik. Taktiež budú uverejnené i čísla piesní.

  Všetky oznamy sú priebežne uverejňované aj na našej webovej stránke...

  Z ďalšieho programu:

  -


  Najbližšie podujatia:

  • 24.01 2021 o 08:30 Piesne k Službám Božím na poslednú nedeľu po Zjavení: konfiteor 1, 61, 35, 484, A 19
  • 25.01 2021 o 15:00 Modlitbová reťaz rodiny Cirkevného zboru o 15:00
  • 26.01 2021 o 15:00 Modlitbová reťaz rodiny Cirkevného zboru o 15:00
  • 27.01 2021 o 15:00 Modlitbová reťaz rodiny Cirkevného zboru o 15:00
  • 31.01 2021 o 10:00 Bude pridaná nahrávka Služieb Božích na nedeľu Deviatnik